انتشار نقد دین و کاریکاتور و طنز پیامبران و ائمه

پرسش اول: آیا چاپ و نشر مطالب و نقل قولهایی که در انتقاد از قرآن، پیامبر و ائمه نوشته شده یا گفته شده اند برای ارتقاء آگاهی جامعه شرعا مجاز است؟
پاسخ:

انتشار برای اطلاع متخصصان جهت ارتقاء سطح آگاهی و آمادگی برای پاسخگویی بلامانع بلکه بسیار مفید است. انتشار عمومی چنین مطالبی بدون نقد و بررسی مفید فایده نیست.
پرسش دوم: کشیدن کاریکاتور از پیامبران و ائمه آیا شرعا مجاز است یا مطلقا حرام؟ نوشتن مطالب طنز یا هجو در مورد ایشان چطور؟

پاسخ:

حکم شرعی برای متدینان مفید است. ایشان نیز چنین نمی کنند. غیر مومنان هم که گوششان به احکام شرعی بدهکار نیست. کشیدن کاریکاتور و هجو اولیاء دین کاری ناپسند و مذموم است. اجتناب از طنز درباره‌ی آنان نیز احتیاطی پسندیده است.

موفق باشید.

۲۸ مرداد ۱۳۹۲