ادعیه و زیارات روزهای هفته

پرسش: در برخی کتب ادعیه مانند مفاتیح الجنان، برای ایام هفته دعاهایی آمده و همین طور هر یک از روزهای هفته به نام یکی از ائمه علیهم السلام نام گزاری شده و زیارتی برای آن آمده است. آیا این دعاها و زیارت ها به لحاظ سندی و متنی قابل دفاع و عمل هست یا خیر؟

 
پاسخ:
الف. دعاهای متعددی با عنوان ادعیه ایام هفته در کتاب مصباح المتهجد شیخ طوسی و جمال الاسبوع سید بن طاووس و جلد ۹۲ بحار الانوار مجلسی ذکر شده که از آنها برای هر روز یک دعا و یک زیارت به انتخاب محدث قمی در مفاتیح الجنان نقل شده است.
ب. مضمون برخی از این ادعیه از جمله ادعیه‌ی مذکور در مفاتیح به مفاد آیات قرآنی نزدیک است. تحقیق سندی هر یک و تمییز مسند از مرسل و صحیح از غیر صحیح مجالی واسع می طلبد. خواندن این ادعیه اجمالا مشکلی ندارد.
ج. در مورد زیارات پیامبر و ائمه در روزهای مشخص هفته روایات جدا مختلف است. در جمال الاسبوع سید بن طاووس باب جداگانه ای در این زمینه منعقد شده و موارد مذکور در مفاتیح تنها یکی از این روایات است. صحت اینگونه زیارات محرز نیست. احتیاط کنید.

۱۱ شهریور ۱۳۹۲