عدّه طلاق در زن فاقد رحم

پرسش: قصد ازدواج با خانم تازه مطلقه ای دارم که فاقد رحم است. آیا باید تا به سر آمدن زمان عده صبر کنم؟

 

 

پاسخ:

زن فاقد رحم عده‌ي طلاق ندارد ، هرچند احتیاط در نگاه داشتن عده است.

۲ مهر ۱۳۹۲