عوامل سلب برکت از روزی

پرسش: مدتی است علی رغم توانایی های نسبتاً بالای علمی ام در رشته ام، و تلاش هایم برای کسب روزی، موفقیتی حاصل نمی شود. آیا در متون موثق عملی خاص یا اعمالی هست که باعث شود روزی بر انسان تنگ گردد؟ آیا سنتی الهی می شناسید که به واسطه ی عملی زندگی (جنبه ی اقتصادی) را بر انسان تنگ کند؟

 
پاسخ: عدم موفقیت در کسب روزی علیرغم تلاش می تواند به دلایل زیر باشد:
اول. سوء تدبیر و خطا در برنامه ریزی و پیش بینی های لازم
دوم. عدم تقوای لازم و ارتکاب گناهانی که به باعث سلب برکت از رزق می شود
سوم. ابتلا و آزمایش الهی
اینکه بی توفیقی در کسب روزی به واسطه‌ی کدام یک از عوامل فوق است تشخیصش چندان ساده نیست. بررسی علمی برنامه معیشتی، محاسبه‌ی معنوی عملکرد روزانه و توبه و استغفار و از همه مهمتر دعا می تواند کمک کند. اگر هم از باب ابتلاست دعا برای اینکه از این آزمایش سربلند به در آئیم.

۱ مهر ۱۳۹۲