بررسی سند نهج البلاغه

پرسش: آیا خود کتاب نهج البلاغه سند دارد و می توان آن را بکل تایید کرد و یا نه برخی از آن مورد تایید و برخی دیگر مردود است؟

 

پاسخ: انتساب نهج البلاغه به سید رضی قطعی است. اما انتساب اجزای آن به امام علی (ع) نیازمند بررسی سند هر جزء است. بسیاری از اجزا (خطب، نامه ها و حکم) نهج البلاغه در دیگر کتب قبل از سید رضی به شکل مسند موجود است. در این زمینه چندین کتاب نوشته شده است.

موفق باشید.

۸ مهر ۱۳۹۲