علمای معاصر الگو

پرسش: جنابعالی کدام یک از علمای معاصر شیعه را به لحاظ علمی و رفتاری (چه در قید حیات و چه از دنیا رفته) می پسندید و همانند مراد برای شما می باشد؟

 
پاسخ: علمای فراوانی به لحاظ علمی و رفتاری قابل اعتنا بوده و هستند، از قبیل آخوند خراسانی، علامه طباطبائی و آیت الله منتظری (رضوان الله علیهم). من چند دهه است از مرید و مرادی عبور کرده ام.

موفق باشید.

۹ مهر ۱۳۹۲