روضه‌ی حضرت عباس و حضرت رقیه

پرسش ۱: حوادثی که در باب آب آوردن حضرت عباس و آب نخوردن ایشان نقل می‏شود چقدر سندیت دارد؟

 
پاسخ: آب آوردن ایشان مستند است و آب نخوردن ایشان وصف حال می باشد.

 

 

پرسش ۲: آیا روضه‌ی حضرت رقیه دختر امام حسین (ع) که در زندان شام به شهادت رسید صحت دارد؟

 

 

پاسخ: در میان منابع تاریخی تا قرن ششم هیچ اشاره ای به نام یا سرگذشت رقیه بنت حسین بن علی (ع) به چشم نمی خورد. این نام و داستان به تدریج در قرون بعدی خلق شده است.

موفق باشید.

۷ مهر ۱۳۹۲