پیشرفت دنیوی

پرسش: من مثل همه افراد دوست دارم پيشرفت کنم و خودم را ارتقا بدهم. اما دو مشکل دارم. اولي ضعف اراده و تنبلي .و دوم يک مشکل ذهني. دوست دارم از نظر شخصيتي در اجتماع و محل کار رتبه و درجه بالاتري داشته باشم. درآمد بيشتري داشته باشم. به قول مردم مثل خودم سري در سرها داشته باشم.اما يکي از چيزهايي که به کمک تنبلي من مي آيد اين است که مي گويم مگر دنيا لهو و لعب نيست؟ مگر زينت و تفاخر بين مردم نيست ؟ تازه مگر کارهايي که آدم بدون نيت الهي انجام دهد محکوم به فنا نيست؟ از يک طرف در امور معنوي هيچ چيزي بيش از بقيه ندارم در امور مادي و علمي که مورد علاقه ام هم هست و دوست دارم پيشرفت کنم اما اين افکار مزاحم مي شوند. به نظر شما چه کنم؟

 

پاسخ:

این اوهام را از خودتان دور کنید. همین که انسان به امورغیر حرامی مشغول شود که باعث رضایت خود او شود و به نشاطش بیفزاید در ارتقای معنوی و اخروی او هم دخیل است. حتما بکوشید موقعیت زندگی خود را ارتقا دهید و پیشرفت کنید و اطمینان داشته باشید خدا هم این سعی و کوشش را دوست دارد. پیشرفت در دنیا تلازمی با لهو و لعب ندارد، می تواند مقدمه‌ی خدمت به خلق خدا یا کسب رضایت باطنی خود انسان واقع شود. کاری که غرض عقلایی داشته فایده‌ی معقولی داشته باشد محکوم به فنا نیست.

۱۵ مهر ۱۳۹۲