ربا، نرخ تورم و سود بانکی

پرسش ۱: من مطمئن نیستم بانک بنده در چه اموری سرمایه گذاری می کند. تا آنجایی که من می دانم عمده سرمایه گذاری آنها در سهام و اوراق قرضه است. ممنون می شوم راهنمایی بفرمایید که سود یا زیان این سرمایه گذاری چه حکمی دارد؟

در صورت بیشتر بودن تورم از نرخ سود، و یا بیشتر از آن. در این صورت آیا نمی توان نتیجه گرفت که عدم قطعیت نرخ تورم باعث می شود که مساله نرخ سود منجر به ربا نشود.

 

پاسخ:
به راحتی می توان اطلاعات لازم را از بانک گرفت و مطمئن شد که سرمایه گذاری در موارد مباح صورت گرفته است. مادامی که یقین به سرمایه گذاری در حرام نیافته اید، سرمایه گذاری شما بدون مشکل خواهد بود.
در مورد نرخ تورم و سود، محاسبه نرخ تورم منجر به ربا نمی شود مطلقا. اما از سود سرمایه که همان رباست باید اجتناب کرد.

 

پرسش ۲: همانطور که شما اشاره فرمودید “محاسبه نرخ تورم منجر به ربا نمی شود مطلقا” بنده نتیجه گیری می کنم مبنای بحث اینست که در زمان بازگرداندن سرمایه سپرده شده یا قرض داده شده مهم اینست که معادل “قدرت خرید” ستانده شده، بازگردانده شود.حال فرض کنید بانکی در ابتدای سال اعلام کند که در پایان سال به هر واحد پول سرمایه گذاری شده ۲۰ درصد سود خواهد پرداخت (سود از پیش تعیین شده بدون در نظر گرفتن نرخ تورم در پایان سال). در این صورت سوال بنده اینست که آیا می توانم ادعا کنم که چون نمی دانم در پایان سال نرخ تورم چقدر است و ممکنست در آن زمان سود ببرم یا زیان کنم ( برای مثال ممکن است نرخ تورم ۳۰ درصد شود و من۱۰ درصد از “قدرت خرید” م را از دست بدهم یا نرخ تورم ۱۵ درصد باشد و من ۵ درصد سود کنم)، سود از پیش تعیین شده بانک مصداق ربا نیست؟
پاسخ:

واضح است که پرسش شما در جایی که نرخ تورم بالاست مصداق دارد.
اگر متوسط نرخ تورم واقعی بالاتر از سود بانکی تا پایان سال باشد سود بانک مصداق ربا نیست.

۳ آبان ۱۳۹۲