شبهه‌ی ربا در سود هنگفت ماهانه

پرسش: در يك باشگاه ورزشي مبلغ ۲۰ مليون تومان سرمايه گذاري كرديم، صاحب باشگاه ماهيانه مبلغ يك مليون و چهارصد هزار تومان به ما سود سرمايه مي دهد. آيا اين سود با توجه به بالا بودن رقم ان مي تواند ربا باشد؟ يا حلال است؟ ايا بايد در سود و زيان با ايشان شريك شويم؟ در صورتيكه ايشان قادر به پرداخت مبلغ كمتري باشند ايا درست است دوباره توافق كنيم؟ چه مقدار سود در اين جور كارها حلال است؟

 

پاسخ:

معامله‌ی شما می تواند مضاربه باشد، به این معنی که سرمایه از شما و کار از صاحب باشگاه ورزشی باشد. در این صورت قراردادی منعقد می شود که طرفین با درصد مشخصی در سود و زیان هر دو مشارکت خواهند داشت. صاحب باشگاه  ممکن است علی الحساب ماهانه چیزی به شما بدهد، اما در پایان سال می باید محاسبه کند و بر اساس قرارداد سود یا زیان سالانه را تقسیم کند.
در غیر این صورت معامله صحیح نیست و شبهه‌ی ربا دارد. اگر مبلغ دریافتی ماهانه از عرف بازار بیشتر باشد – که در فرض سوال چنین است –  این شبهه قوی تر می شود.
در هر صورت معامله نیاز به یک قرار داد روشن دارد و اینکه دقیقا شما بدانید این سود هنگفت از چه طریقی حاصل می شود؟ و حلال است یا نه؟ و شما در سود و زیان هر دو سهیم باشید و سود و زیان نیز در پایان سال محاسبه شود. میزان سود متعارف به بازار بستگی دارد و نرخ معینی ندارد.

۲ آبان ۱۳۹۲