دین پیامبر قبل از بعثت

پرسش: دین رسول اکرم (ص) پیش از بعثت چه بوده است؟
پاسخ:
محمد بن عبدالله (ص) قبل از بعثت یقینا موحد بوده است، اینکه بر دین ابراهیم حنیف بوده یا گونه‌ی دیگر ما اطلاعات کافی نداریم و نمی دانیم. این ندانستن هیچ خللی به هیچ جایی نمی زند. جمعی از علمای بزرگ گذشته نیز در این امر توقف کرده اند چرا که هیچ دلیل معتبری بر اینکه ایشان متدین به ادیان گذشته بوده یا نبوده اند در دست نیست. سید مرتضی از شیعه و غزالی، قاضی عبدالجبار، آمدی و سبکی از اهل سنت بر همین منوال در این مسئله توقف کرده اند.
اسلام نام عام ادیان ابراهیمی است و به تصریح قرآن یهودیت و مسیحیت ادیان خاص بنی اسرائیل بوده نه برای همه‌ی مردم جهان (اسراء ۲، صف ۶)

۲۸ آبان ۱۳۹۲