شیعه‌ی تنوری!

پرسش: می خواستم نظر جنابعالی را در خصوص موضوع شیعه تنوری بدانم. آیا معتبر است و اگر هست توجیه عقلی آن چه است؟ بنده این موضوع را در تضاد با داستان زراره با امام صادق (ع) و داستان قرآنی حضرت موسی (ع) و اولیای الهی (احتمالا حضرت خضر) در خصوص سکوت در طول سفرشان می دانم. حتی حضرت موسی (ع) هم نتوانست در عمل تقاضای غیرمعقول جناب خضر (ع) را اجابت کند.
مامون رقى مى‏گوید: خدمت امام صادق(ع) بودم كه سهل بن‏ حسن خراسانى وارد شد و به آن حضرت گفت: شما مهر و رحمت دارید. شما اهل ‏بیت(ع) امامت هستید. چگونه از حق خویش باز ایستاده ‏اید،با این كه صد هزار شمشیرزن آماده به ركاب در خدمت ‏شما هستند. آن حضرت فرمود: «خراسانى! برخیز و در تنور بنشین!» خراسانى گفت: آقاى من! مرا با آتش مسوزان و از من بگذر! آن حضرت فرمود: «گذشتم» در این‏حال «هارون مكى‏» كه كفش‏هاى خویش را به دست گرفته بود واردشد و سلام كرد. امام فرمود: «كفش‏هاى خود را زمین بگذار و داخل‏تنور بنشین!» هارون بدون معطلى وارد تنور شد. امام صادق(ع) باسهل بن حسن خراسانى مشغول صحبت ‏شد. مدتى بعد، امام به اوفرمود: «برخیز و به داخل تنور نگاه كن!» خراسانى مى‏ گوید: برخاستم ‏و به داخل تنور نظر افكندم. هارون در داخل تنور چهار زانو نشسته ‏بود. مدتى بعد او از تنور بیرون آمد و به ما سلام كرد. امام‏فرمود: «در خراسان چند نفر مثل این مرد دارید؟» خراسانى گفت: به ‏خدا قسم! یك نفر هم نیست. امام فرمود: «بدان! ما هنگامى كه پنج نفر یاور و پشتیبان نداشته باشیم قیام نمى ‏كنیم. ما نسبت‏ به زمان قیام داناتریم»

 

پاسخ:
حدیث شیعه تنوری را ابن شهرآشوب (قرن ششم) در کتاب مناقب (ج ۳ ص ۳۶۳-۳۶۲) از ابراهیم بن ابی حمزه از مامون رقی نقل کرده است. دو راوی مذکور مجهول و سند نویسنده تا ابراهیم مرسل (با فاصله چهار قرن) است. این روایت بی اعتبار است.
موفق باشید.

۱۵ دی ۱۳۹۲