اکثرهم لایعقلون

پرسش: در بحث پرمناقشه میان دین و دموکراسی ، بنیادگرایان اسلامی ، یکی از ادله شان ، بخش بریده ای از آیه ۴ سوره حجرات است : أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ …
که بر این اساس برای توده مردم ، فهمی درخور و شایسته ، قائل نمی باشند . آیا از منظر اسلام ، حقا ، قاطبه مردم نافهمند ؟!

 

پاسخ:

آیات «ان اکثرهم لایعقلون» یا لایعلمون  هیچ ربطی به قراردادهای اجتماعی و دموکراسی ندارند.
اولا ضمیر «هُم» در این آیات علی الاغلب به کافران و ظالمان و غافلان برمی گردد و به نوع انسان راجع نیست.
ثانیا موضوع تعقل یا علم در این آیات اعتقادات و امور ایمانی است از قبیل ایمان به خداوند و آخرت نه امور اجتماعی.
ثالثا در امور اجتماعی قرآن کریم رسول خدا را امر به مشورت با مردم کرده است. اگر اکثر مردم بی عقل و جاهلند از مشورت با آنها چه سود؟!
رابعا تعمیم بی وجه آیات و انتزاع آنها از زمینه‌ی خود به چنین سوء تفامهایی منجر می شود.

موفق باشید.

۲۸ دی ۱۳۹۲