جهادالنکاح

پرسش: چندی است که فتوای جهادالنکاح در سوریه توسط تکفیری ها و سلفی ها مطرح شده است . این کار چه حکمی دارد؟

 
پاسخ:

آنچه به عنوان جهادالنکاح در فضای اینترنت مطرح شده معلوم نیست اصل و اساسی داشته باشد، و در هر صورت حرمت آن بیّن و بدیهی است.

موفق باشید

۷ بهمن ۱۳۹۲