اجرای حد در ملأ عام

سوال بنده در خصوص اجرای حدود در ملا عام است.
۱- به نظر شما آیا آیه ای در قرآن بر این امر صراحت دارد یا خیر؟ قائلین به اجرای حدود در ملا عام استناد می کنند به آیه ۲ سوره نور که در آن بر ناظر بودن طایفه ای از مومنین بر اجرای حد بر زانی اشاره دارد. سوال این است آیا نمی شود یک عده ای خاص از معتمدین محل یا شهر در زندان حضور یابند و آنجا ناظر بر اجرای حد باشند و تایید کنند که مثلاً حکومت آن زانی را اعدام نموده و در پایان امضاء کنند. یا نه حتماً منظور خداوند متعال این است که اعدام در میدان شهر اجرا شود و عموم مردم نظاره کنند.
۲- سوال دوم در مورد روایات است آیا روایاتی که در کتب شیعه آمده صحیح می باشند؟ نمی شود گفت اجرای عمومی حدود ممکن است در زمان دیگر و شرایط دیگر تاثیر سوء داشته باشد لذا امروزه نمی شود همانند قدیم اجرای حدود را در انظار عموم انجام داد؟

 

پاسخ:
حتی اگر به ظاهر آیه‌ی ۲ سوره نور تمسک شود اجرای حد در حضور حداقل سه نفر در داخل زندان کفایت می کند و اجرای حد در ملأ عام مستند قرآنی ندارد. با توجه به لوازم منفی اجرای حد در ملأ عام در زمان حاضر یقینا شرعا مجاز نیست.

در کتب شیعه روایات صحیح هم یافت می شود. معنای روایت صحیح صحت سند آن است نه بیشتر.
اجرای حد چه برسد اجرای آن در ملأ عام در زمان حاضر مجاز نیست. گروه قابل توجهی از فقها اجرای حد در زمان غیبت را مجاز نمی دانند. به رساله نفی مجازات ارتداد مراجعه کنید مفصلا مستندات آنرا تشریح کرده ام.

موفق باشید.

۸ بهمن ۱۳۹۲