کرامات مسجد جمکران؟

پرسش: اخیرا یکی از مراجع عظام تقلید درباره این مسجد جمکران فرموده اند: اما کرامتهایی نقل شده که به خاطر تواتر قضایا نمی شود آن را انکار کرد و افراد زیادی از آن مسجد حاجت گرفته اند . ما می دانیم برخی از افراد مشکل لاینحل داشته اند  و در این مکان مشکلشان رفع شده است.“ نظر شما دراین باره چیست؟ در وهله ی اول ارزیابی تان از ”مباحث تاریخی“ جمکران چیست و در درجه ی دوم آن که به نظرتان ”تواتر“ کرامات منقول درباره ی این مکان ، می تواند برای صحت قداستش کافی باشد؟

 
پاسخ :

اولا دلیلی بر اعتبار تاریخی مسجد جمکران در دست نیست.
ثانیا کرامات منقول درباره این محل و هر محل دیگری شهادت حسی نیست. حداکثر شاهد خبر می دهد که فرضا بیماریش مرتفع شده است. اینکه رفع بیماری به دلیل این دعا بوده یا چیز دیگر نه شاهد اطلاع دارد نه کس دیگر. به لحاظ اصولی چنین شهادتی دلالتی بر علت نمی کند. ادعای منقول در مورد تواتر کرامات جمکران تمام نیست.

موفق باشید

۸ بهمن ۱۳۹۲