جهت دفن میت

پرسش: در برخی مناطق غیرمسلمان نشین خارج از کشور برخی قبرها رو به قبله نیست و دفن رو به قبله مستلزم هزینه اضافی گاهی خرید دو قبر مجاور است که بازماندگان تمایلی به پرداخت هزینه اضافی ندارند. آیا شرعا می توان میت مسلمان را در چنین شرائطی به غیر قبله دفن کرد؟

 
پاسخ:
۱. دفن میت رو به قبله در مذاهب امامیه، شافعیه و حنبلیه واجب و در مذاهب مالکیه و حنفیه مستحب است.
۲. مستند وجوب دفن رو به قبله تاسی به دفن پیامبر رو به قبله، روایتی از پیامبر و طریقه جاری مسلمین از آغاز است.
۳. مستند مسئله در فقه امامیه صحیحه معاویة بن عمار از امام صادق (ع) از سنت پیامبر (ص) است.
۴. دفن رو به قبله سنت پیامبر (ص) است. اما اگر کسی تمایلی به اجرای آن ندارد می توان مسئله‌ی شرعی را تذکر داد، اما سخت گیری لازم نیست. مسئولیت شرعی آن با اولیاء میت است.

موفق باشید

۹ بهمن ۱۳۹۲