اسلام دین خشونت نیست

پرسش: بنده به عنوان یک مسلمان در غرب زندگی میکنم، بسیاری از مردم در اینجا از اسلام به عنوان دین خشنی یاد میکنند، برای توجیه و پاسخ به آنان به روایاتی از پیامبر و آیاتی از قران اشاره میکنم ولی در واقعیت این موضوع برای خودم هم مدتیست تبدیل به سوال پیچیده ای شده است.برخی آیات خشونت را علنا جایز دانسته و تاکید بر برداشتن فتنه (شرک) از روی زمین میکند، مثلا آیات ۱۹۳-۱۹۰ سوره بقره، کاملا کارها و عقاید گروهکهایی مانند طالبان را توجیه میکند. یا آن روایت از پیامبر که دستور قتل همه یهودیان که نقض قرارداد کردند را بیان میکند. با توجه به این مسائل، آیا شما اسلام را دین خشونت میدانید؟ اگرنه لطفا راهنمایی بفرمایید.

 
پاسخ:
اسلام دین خشونت نیست، دین صلح و عدالت و رحمت است.
البته مقابله به مثل به شرطی که انصاف در آن رعایت شود جایز است، در هر حال گذشت و عفو اولی است.
در مورد آیات یا روایاتی که ظاهر خشن دارد، متن باید در زمینه‌ی خود خوانده شود. ای گونه آیات درباره نحوه مواجهه با مشرکان و یهودیان هم پیمان با ایشان در زمان پیامبر هستند و نمی توان و نباید آنها را تعمیم داد. این آیات کلیت ندارند و شامل زمان حال نمی شوند. مسلمانانی که آیات موسمی صدر اسلام را تعمیم می دهند اشتباه می کنند. مستشرقانی هم که اینگونه فهمهای نادرست را دستاویز خود می کنند اغراض سیاسی دارند. اینگونه آیات موسمی خشن در تورات و انجیل به مراتب بیشتر از قرآن است. آیاتی که تکلیف مسلمانان را در قبال غیرمسلمانان به طور دائمی تعیین می کنند آیات ۸ و ۹ سوره ممتحنه هستند. ما مجاز به اعمال خشونت و جنگ در قبال احدی نیستیم جز برای دفاع و مقابله به مثل با رعایت اخلاق و اولویت گذشت.
موفق باشید

***

پرسش: تبلیغ می کنند: اسلام دین جنگ و خشونت و قتال و خون است! ذهنم در برابر این هجمه آزرده است ؛ لطفا توضیح دهید.
پاسخ :
۱. خشونت علی الاغلب امری نسبی است. بسیاری امور امروز خشن محسوب می شوند، اما در گذشته در برخی جوامع خشن شمرده نمی شدند.
۲. در قضاوت درباره یک متن می باید آن را در ظرف زمانی مکانی و شرائط تکوین خود بررسی کرد.
۳. تعالیم اسلامی در زمان نزول الهی و صدور توسط پیامبر مطابق عقلانیت آن دوران خشن نبوده است.
۴. قرآن کریم خداوند را ارحم الراحمین، خود را کتاب رحمت و پیامبر را رحمة للعالمین معرفی کرده است. سنت پیامبر نیز اسلام را دین رحمت شناسانده است. مسلمانان به صحت و حقانیت تعالیم دین خود باور دارند.
۵. برخی ازمجازاتهای شرعی از قبیل حدود شرعی، تعزیرات بدنی، مجازاتهای خودسرانه، تنبیه بدنی زن توسط شوهر، تنبیه بدنی فرزند والدین مطابق عقلانیت امروز خشن محسوب می شوند.
۶. تعالیم اسلامی همواره می باید عقلایی، عادلانه، اخلاقی و کارآمدترین باشند. امکامی که مطابق عقلانیت امروز خشن محسوب می شوند، از احکام منسوخ هستند و در استنباط آن برای زمان حاضر خطایی صورت گرفته است. به عبارت دیگر آنها حکم دائمی اسلامی نبوده اند و فقها در حکم دائمی پنداشتن آنها خطا کرده اند. اینگونه احکام به ندرت در قرآن و غالبا پر روایات یافت می شوند.
۷. جنگیدن با کسانی که متعرض ما می شوند عقلا و اخلاقا و شرعا مجاز است. جنگ دفاعی خشونت نیست. کلیه آیات قرآن کریم درباره جهاد جنگ دفاعی است. تعمیم جنگ پیامبر با مشرکان مکه و یهودیان هم پیمان آنها به دیگر زمانها خطای تفسیری است.
۸. مجازات مجرم به حکم دادگاه صالحه بر اساس قانون منصفانه خشونت نیست. عین رحمت است.
۹. دست یازیدن به مجازات دیگران خارج از دادگاه مطلقا ممنوع است.
۱۰. هرگونه خشونت تحت عنوان امر به معروف  نهی از منکر ممنوع است. خروج علیه امام جائر و انتقاد منصفانه از وی از حقوق شرعی و اخلاقی است.
موفق باشید

۱۰ بهمن ۱۳۹۲