دلیل خاتمیت نقلی است

پرسش: نبوت رسول مکرم اسلام (ص) دارای دلایلی است که غالبا درون دینی است و ادله اش قرآن واخبار مورد وثوق مسلمین و اینگونه مستندات قانع خصم نمی باشد و این عدم پذیرش عقلانی است. راه دیگر اثبات می باید بر اساس مباحث  ومقدمات عقلانی باشد که مورد قبول خصم  باشد . لاجرم اثبات خاتمیت نبوت رسول مکرم اسلام  که در تعارض با ادعای ادیان نوظهور است نیاز به ادله ای غیر از منابع دینی می طلبد. خواهشمندم مساله را از منظر عقلانی توضیح فرمایید.

 
پاسخ:
خاتمیت از فروع نبوت است، و بدون باور به آن قابل اقامه نیست.
خاتمیت در اسلام مبتنی بر تفسیر خاصی از برخی آیات قرآن کریم است و لزوما بحثی عقلی نیست.
عدم قبول این تفسیر به معنای حقانیت آئینهای نوظهور نیست. آنان باید حقانیت خود را مستقلا اثبات کنند.
موفق باشید.

۲۶ بهمن ۱۳۹۲