مصرف تفننی ماری جوانا

پرسش:  مصرف ماری جوانا ( گرس و حشیش و…) با توجه به اینکه از نظر علمی ثابت شده هیچگونه اعتیاد جسمی ندارد نظر جنابعالی در مورد مصرف تفننی یا مداوم ان چیست؟

 
پاسخ:
ملاک حرمت مواد مخدر علاوه بر اعتیاد ضرر بدنی است. به لحاظ علمی عدم اضرار مواد یادشده اثبات نشده است.
مصرف دائم یا تفننی مواد مخدر مذکور در سوال شرعا جایز نیست.

موفق باشید.

۷ اسفند ۱۳۹۲