ملاک الهی بودن قرآن

پرسش: معیارهای شما برای اینکه یک متن را الهی بدانید چیست؟ یعنی یک سنگ محک و شاخصی را نشان دهید که با آن بتوان آیه های قرآن را با آن مقایسه کرد و به این نتیجه رسید که بله این متن الهی است یا با آن انجیل را بررسی کرد و دید اینجا الهی است و آنجا غیر الهی است مبلغین مذهبی ۶۰۰۰ آیه یا جمله قرآن  رو جلوی من نوعی قرار میدهند و می گویند که اینها الهی است. شما هم قاعدتا پذیرفته اید که اینها الهی است فرآیندی که طی آن پذیرفته اید که این جمله ها الهی است چیست؟
پاسخ:
ملاک الهی بودن یک متن چیست؟
اولا الفاظ یک متن الهی با همان زبان و اسلوب یک متن بشری است.
ثانیا به لحاظ محتوایی متن الهی به همان اموری می پردازد که یک متن بشری پرداخته است. یعنی منطق به کار رفته یا موضوعات مورد بحث هم ممکن است تفاوتی نکند.
ثالثا الهی بودن یک متن به معنای اعتبار آن برای همه‌ی زمانها نیست. کما اینکه صحف ابراهیم، زبور داود، تورات موسی، انجیل عیسی که مسلمانان تردیدی در الهی بودن انها ندارند، متعلق به گذشته است و جای خود را به کتابهای الهی بعدی داده اند.
رابعا الهی بودن یک متن متکی بر یک باور است. باور به پیامبری که آن را به خدا نسبت می دهد. بدون باور به آن پیامبر راهی برای پذیرش الهی بودن آن متن نیست.
مسلمانان قرآن کریم را وحی الهی به محمد بن عبدالله (ص) می دانند. حضرت محمد (ص) در میان معاصران خود به صداقت و امانت داری شهره بود. او امّی و درس نخوانده بود. مخاطبان اولیه وی باور کردند که اینها متعلق به وی نیست و کلام خداوند است. پیامبر و کتابش باعث ایجاد فرهنگ و تمدن بزرگی در جهان شدند.
فردی که در الهی بودن قرآن تردید دارد عملا در صداقت محمد بن عبدالله (ص) تردید کرده است، یعنی او را به صداقت قبول ندارد. مثلا او خود اینها را ساخته و به خدا نسبت داده است. در این صورت اینکه چگونه معاصران وی که اتفاقا بسیار دیرباور هم بودند ادعای او را پذیرفتند جوابی محکم می طلبد.
من محمد بن عبدالله (ص) را صادق و امین می دانم. او قرآن کریم را وحی الهی معرفی کرده است. مفاد قرآن کاملا ادعای او را تایید می کند. درباره محتوای قرآن در محورهای ذیل قبلا توضیح داده ام:
معنی بخشی به زندگی، کشف عوالم ماورایی و غیب، ضمانت اخلاق، سبک زندگی مومنانه.

موفق باشید.

۶ اسفند ۱۳۹۲