چاپ پنجم کتاب حق الناس

حق الناس، اسلام و حقوق بشر؛ تهران، انتشارات کویر، 436 ص، چاپ اول مهر 1387، چاپ چهارم، مهر 1388
تهران، انتشارات کویر، ۴۳۶ ص، چاپ اول مهر ۱۳۸۷، چاپ پنجم، فروردین ۱۳۹۳

کتاب «حق الناس: اسلام و حقوق و بشر» مهر ۱۳۸۷ در ۴۳۶ صفحه توسط انتشارات کویر در تهران منتشر شد و طی یک سال به چاپ چهارم رسید. به دنبال سیاستهای انقباضی جمهوری اسلامی هیچیک از کتابهای کدیور از زمستان ۱۳۸۸ به بعد امکان تجدید چاپ نیافت و با انتشار کتابهای جدید وی مخالفت شد.

از مجوز انتشار کتابهای جدید همچنان خبری نیست، اما نخستین کتاب کدیور بعد از پنج سال امکان تجدید چاپ پیدا کرد و در اوایل بهار ۱۳۹۳ روانه‌ی بازار شد. نسخه‌ی کاغذی چاپ پنجم کتاب حق الناس اکنون در اختیار علاقه مندان است. این چاپ تفاوتی با چاپهای قبلی ندارد.

بعد التحریر: کلیه نسخه های کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (اردیبهشت ۱۳۹۳) جمع آوری شد!