بوکو حرام: طالبان نیجریه

برنامه‌ی افق، صدای آمریکا، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳، سیامک دهقان‌پور

با شرکت:

جاناتان رینولدز، استاد مطالعات آفریقای دانشگاه کنتاکی شمالی، کارشناس گروههای اسلامی در شمال نیجریه و غرب آفریقا، استاد مردمشناسی؛

محسن کدیور، استاد مطالعات اسلامی دانشگاه دوک کارولینای شمالی؛

آن لوک، گزارشگر صدای آمریکا در نیجریه.

بوکو حرام: طالبان نیجریه