استیضاح رهبری

 

 استیضاح رهبری: ارزیابی کارنامۀ بیست‌ویک‌سالۀ رهبر جمهوری اسلامی ایران در نامۀ سرگشاده مورخ تیر ۱۳۸۹به رئیس مجلس خبرگان رهبری، همراه با واکنشهای آن در قالب کتاب الکترونیکی، اردیبهشت ۱۳۹۳، ۴۱۸ صفحه، مجموعۀ افضل‌الجهاد، دفتر اول

Estizah_Front

 pdf

استیضاح رهبری

***

من به‌عنوانِ یکی از شهروندان ایرانی، رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله آقای سیدعلی حسینی خامنه‌ای را به استبداد، ظلم، قانون‌شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام متهم می‌کنم.

اولاً، معتقدم ایشان با تجاوز به حقوق شهروندیِ مردم ایران به صورت نهادینه، در قامت یک دیکتاتور تمام‌عیار، حکومت مطلقۀ شاهنشاهی را با ظاهر اسلامی بازآفرینی کرده است.

ثانیاً، بر این باورم که ایشان با نقض استقلال قضات و قوۀ قضائیه، سیاسی کردن قضاوت و ظلم آشکار در حق منتقدان و ذوی‌الحقوق، “ولایت جائر” را محقّق کرده است.

ثالثاً، معتقدم که وی با نقض مکرّر اصول متعدّد قانون اساسی به‌ویژه در حوزۀ تقنین و اجرا، بزرگ‌ترین قانون‌شکنی را دو دهۀ اخیر مرتکب گردیده، و با استحاله و فروپاشی قانون اساسی، بزرگ‌ترین برانداز جمهوری اسلامی بوده است.

رابعاً ، ازآنجاکه این استبداد و ظلم و قانون‌شکنی و براندازی را به‌نام اسلام و مذهب اهل‌بیت‰ و جانشینی رسول‌اللهˆ و ائمه‰ و حکومت اسلامی مرتکب شده، بزرگ‌ترین ضربه را به اسلام و تشیّع و خدا و پیامبرˆ و ائمۀ اهل‌بیت‰ وارد کرده، با دولتی کردن دین، مایۀ وهن اسلام و شَین مذهب شده است.

و بالاخره، با توجه به از دست دادن شرائط لازمِ ضمن عقد، ولایت ایشان ساقط است، بی‌آنکه نیازی به عزل داشته باشد.

***

فهرست

پیش‌گفتار

   ***  قسمت اول. متن استیضاح رهبری

مقدّمه

بخش اول. نقد عملکرد مجلس خبرگان رهبری

فصل اول. عدم اطّلاع‌رسانی به مردم

فصل دوم. عدم استفاده از ظرفیت‌های قانونی اصل یکصدوهشتم

فصل سوم. عدم نظارت خبرگان بر بقای شرائط و عملکرد رهبری

فصل چهارم. خطای فاحش خبرگان در انتخاب سال ۱۳۶۸

بخش دوم. استبداد و دیکتاتوری

فصل پنجم. امارات استبداد و شواهد دیکتاتوری

فصل ششم. نقض آزادی‌های عمومی

بخش سوم. ظلم و جور

فصل هفتم. امارات ولایت جائر

فصل هشتم. شواهد نقض عدالت قضائی در قانون اساسی

بخش چهارم. قانون‌ستیزی و براندازی جمهوری اسلامی

فصل نهم. براندازی جمهوری اسلامی و فروپاشی قانون اساسی

فصل دهم. قانون‌ستیزی با وضع غیرقانونی و تفسیر ناصواب قانون

بخش پنجم. وَهن اسلام

فصل یازدهم. به نام اسلام، علیه اسلام

فصل دوازدهم. نقض “موازین اسلام” در قانون اساسی

  ***   قسمت دوم. واکنش‌ها به استیضاح رهبری

باب اول. نقد استیضاح رهبری

باب دوم. بررسی‌ استیضاح رهبری

باب سوم. پاسخ به استیضاح رهبری

اعلام آمادگی کدیور برای مناظره با اعضای مجلس خبرگان

حفظ نظام با اسرائیلیات

  خاتمه. حذف آخرین ناهماهنگ

فهرست تفصیلی

به همین قلم

مقدمۀ انگلیسی

***

EstizahFinal2

 ***

فهرست نقدهای کتاب استیضاح رهبری