پرسش نخست: در باب کبیره یا صغیره بودن یا گناه یا گناه نبودن استمناء سوالی داشتم . با توجه به اینکه آمار سن ازدواج بسیار بالا رفته و مشکلات فراوان مالی و  فرهنگی وجود دارد، خیلی از مردم مسلمان با این که قصد گناه ندارند اما به دلیل مسائل جنسی خدادادی دست به استمناء می زنند. به گفته پزشکان انزال منی  اگر برای مدت طولانی انجام نشود بسیار برای بدن مضر خواهد بود و یکی از علل بروز سرطان پروستات ، عدم تخلیه متوالی مایع منی  است.و بهترین کار،  انزال منی در هر هفته حدود یک یا دو بار است .همگان می دانند که ورزش و تفریح و… تا حدی می تواند ذهن را از مسائل جنسی خالی کند و در آخر انسان ها غالباً تسلیم آن می شوند مگر آنکه واقعاً عزم شان را جزم کرده باشند حال آیا از لحاظ فقهی و در بین فقه شیعه  و اهل سنت این کار مانعی دارد؟ آیا گناه کبیره است؟

 

 

پاسخ:

۱. خودارضائی (استمناء) توسط فقهای سنی و شیعه حرام دانسته شده است.
۲. دلیل حرمت عموم آیات ۵ تا ۷ سوره‌ی مومنون و آیات ۲۹ تا ۳۱ سوره‌ی معارج  و برخی روایات است.

۳. در میان روایات دو مضمون در روایات به چشم می خورد: این عمل از فواحش است (صحیحه‌ی علاء بن رزین از امام صادق)، یکی از سه گروهی که در قیامت خداوند با آنها سخن نمی گوید و به آنها نمی نگرد و برایشان عذاب دردناکی است (موثقه‌ی ابی بصیر از امام صادق). البته در صحیحه‌ی ثعلبة بن میمون و حسین بن زرارة از امام باقر گفته شده است که اشکالی ندارد و چیزی بر آن مترتب نمی شود که ظاهرا مراد نفی تعزیر یا حد باشد.
۴. به نظر می رسد در عدم مطلوبیت خودارضائی فی الجمله با توجه به ادله‌ی فوق بحثی نیست. نهایتا خودارضایی اگر صرفا با خیال و بدون کمک هرگونه تماس اعضا و اشیاء با آلت جنسی صورت بگیرد مکروه است. اما استمناء با کمک تماس اعضا بدن یا اشیاء با آلت جنسی حرام است.

۵. در اینکه این فعل گناه کبیره یا صغیره است اگرچه تعبیر عذاب الیم در برخی روایات مشعر به کبیره بودن آن است، اما برای اثبات کبیره بودن گناه چه بسا ادله محکمتری لازم باشد. البته باب توبه مفتوح است.
۶. اما اینکه علم پزشکی تخلیه منی یکی دوبار در هفته را مفید و عدم آن را مضر می داند، بر من اثبات نشده است. اگر بر چنین امری «اتفاق نظر پزشکی» باشد بحث دیگری است.
۷. ازدواج ولو ازدواج موقت راه حل دین و مذهب ماست.

 

***

پرسش دیگر: مرقوم فرموده اید «خودارضائی (استمناء) در هیچ حالتی مطلقا مجاز نیست.»
برداشت بنده از متن سوال و پاسخ شما، این است که این نظر جنابعالی در مورد افراد مجرد است. در مورد مرد متاهل:
۱- آیا مرد متأهل که از همسر خود دور است می تواند با تماس تلفنی با وی و یا از طریق ارتباط اینترنتی، برای رسیدن به آرامش جنسی، خودارضایی کند؟
۲- آیا مرد متأهل در ملاعبه با همسر خود مجاز است در حضور وی استمنا کند؟

 

پاسخ:

۱. خودارضائی (استمناء) فرد مذکرمجرد حرام است، مشخصا با کمک اعضای بدن خود یا دیگر اشیاء و افراد خارجی.
پاسخ به سوال ۱: اگر سخن گفتن با همسر یا دیدن او باعث تحریک جنسی و خروج منی شود اشکالی ندارد.
پاسخ به پرسش ۲: ملاعبه با همسر که به خروج منی منجر شود نامش استمنا نیست، اگر ریزش منی خارج از رحم زن صورت گیرد عزل نام دارد و در صورتی که حق همسر ضایع نشود فاقد اشکال است.

 

***

پرسش: حکم شرعی استمنا چیست؟ و اگر در هنگام روزه ماه رمضان این عمل را مرتکب شود چه حکمی دارد؟

 

 

پاسخ:

الف. خودارضایی (استمناء) مذکر اگر صرفا با خیال و بدون کمک هرگونه تماس اعضا و اشیاء با آلت جنسی صورت بگیرد مکروه است.
ب. استمناء مذکر با کمک تماس اعضا بدن یا اشیاء با آلت جنسی حرام است.
ج. استمناء در زمان روزه‌ی ماه رمضان باعث بطلان روزه و وجوب کفاره می شود.