فهرست کتاب

استیضاح خبرگان و رهبری دینی در جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۰-۱۳۶۲)

مقدمه*

 • فصل اول. نورافشانی بر تاریکخانهی روحالقوانین

 

باب اول. خبرگان در قانون

باب دوم. انتظارات بنیان‌گذار از خبرگان

باب سوم. انتصاب به حساب نیاید!

باب چهارم. آشنائی با خبرگان

باب پنجم. نظام‌نامه‌ی تاریک‌خانه

 

 • فصل دوم. نظارت درنطفه خفهشدهی خبرگان بر رهبری

 

باب اول. مصوبه‌ی خبرگان راجع به اصل ۱۱۱

باب دوم. آغاز به‌کار هیأت تحقیق

باب سوم. هیأت تحقیق در گاراژ!

 

 • فصل سوم. اعلام خطر رخنهی بزرگ در نظام سه سال قبل از وقوع

 

باب اول. کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ و مصوباتش

باب دوم. مصوبات مجلس خبرگان راجع به اصل ۱۰۷ و ۱۰۹

باب سوم. رهبری و شرط مرجعیت

 

 • فصل چهارم. قائممقام رهبری نایب حق منتظری

 

باب اول. شخصیت دوم نهضت (از آغاز تا پیروزی)

باب دوم. شخصیت دوم نظام (از بهمن ۵۷ تا تیر ۶۴)

باب سوم. مصوبات مجلس خبرگان در مورد رهبری آینده‌ (تیر – آبان ۱۳۶۴)

باب چهارم. قائم‌مقام رهبری (از آبان ۶۴ تا فروردین ۶۸)*

 

 • فصل پنجم. ناکارآمدی ولایت فقیه

 

باب اول. عزل امید امت و امام!*

باب دوم. قانون اساسی مزاحم!

باب سوم. بازنگری غیرقانونی قانون اساسی

باب چهارم. نامه‌ی مشکوک

باب پنجم. نقض پیش‌پاافتاده‌ی قانون اساسی!

 

 • فصل ششم. تا کجا میخواهیم تنزل کنیم؟

 

باب اول. اجتهاد رهبر «آبکی» نباشد!

باب دوم. مرجعیت مزاحم رهبری

باب سوم. فقدان شرائط رهبری حتی بر مبنای نامه‌ی مشکوک

 

 • فصل هفتم. درازدستی کوتهآستینان

 

باب اول. توهم شرائط اضطراری

باب دوم. مصوبه‌ی ۱۳۶۴ خبرگان هنوز معتبر است!

باب سوم. موفقیت بزرگ!

باب چهارم. ولایت مؤمن مقلد

 

 • فصل هشتم. شروع رهبری دینی با تدلیس

 

باب اول. تکاثر و تداول قدرت در دست عده‌ای معدود

باب دوم. مراجع تقلید و بحران مشروعیت دینی نظام

 

 • فصل نهم. سقیفهی بنیمصلحت

 

باب اول. استنباط بالفعل در کثیری از مسائل لازمه‌ی احراز «اجتهاد مطلق»

باب دوم. استنباط بالفعل لازمه‌ی احراز «صلاحیت علمی برای افتاء در ابواب مختلف فقه»

باب سوم. غیرقانونی بودن بازنگری قانون اساسی ۱۳۶۸

باب چهارم. سقیفه‌ی بنی‌مصلحت

 

 • فصل دهم. خبرگان در ترازو

 

باب اول. خبرگان منصوب*

باب دوم. خبرگان در ترازو*

 

 • جمعبندی

 

* در دست انتشار

***

نگارش نخست کتاب طی مقالاتی به‌شرح زیر منتشر شده است:

نورافشانی بر تاریک‌خانه‌ی روح‌القوانین!

نظارت در نطفه خفه شده‌ی خبرگان بر رهبری

اعلام خطر رخنه‌ی بزرگ در نظام سه سال قبل از وقوع

هجرت از عرفان و حکمت به فقه و اصول

مبارز اول داخل کشور

معرف اصلی مرجعیت آقای خمینی

شخصیت دوم نهضت (از آغاز تا پیروزی)

فقیه عالیقدر

شخصیت دوم نظام

کارگردان مصوبه خبرگان درباره رهبری آینده

بهار قائم مقامی

بازنگری غیرقانونی قانون اساسی

اجلاس خرداد ۶۸ خبرگان رهبری در ترازوی نقد

عمق ابتذال مرجعیت شیعه

 تا کجا می‌خواهیم تنزل کنیم؟

رهبری آقای خامنه‌ای: ولایت مؤمن مقلد، نه ولایت فقیه

 شروع رهبری دینی با تدلیس

اجتهاد «آبکی» رهبر غیرقانونی

***

در «مجموعه‌ی افضل‌الجهاد» رهبری جمهوری اسلامی ایران از جمله آقای سیدعلی خامنه‌ای از سه زاویه مورد استیضاح قرار گرفته است: اول رهبری سیاسی، دوم مرجعیت تقلید، و سوم ولایت شرعی یا ولایت فقیه.

زاویه‌ی اول در کتاب زیر بحث شده است: استیضاح رهبری، ارزیابی کارنامه‌ی بیست و یک‌ساله‌ی رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ی مورخ ۲۶ تیر ۱۳۸۹ به رئیس مجلس خبرگان رهبری همراه با واکنشهای آن، ویرایش دوم، اردیبهشت ۱۳۹۳، ۴۱۸ صفحه، مجموعۀ افضل‌الجهاد، دفتر اول.

Estizah_Front
زویه‌ی دوم موضوع بحث این کتاب بوده است: ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سیدعلی خامنه‌ای؛ اردیبهشت ۱۳۹۲، ویرایش چهارم: اردیبهشت ۱۳۹۴، ۳۱۴ صفحه؛ مجموعه‌ی افضل‌الجهاد: دفتر دوم.

ابتذال مرجعیت شیعه ۳

در حقیقت جلد اول استیضاح رهبری سیاسی، و جلد دوم استیضاح مرجعیت تقلید رهبری بود. جلد سوم استیضاح رهبری دینی یا ولایت فقیه است و صد روز آخر حیات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و دو سال نخست رهبری دومین ولی فقیه ایران همراه با دوره‌ی اول مجلس خبرگان رهبری را زیر ذره‌بین تحلیل انتقادی برده‌است. نگارش کتاب «استیضاح خبرگان و رهبران دینی جمهوری اسلامی (۱۳۷۰-۱۳۶۲)» از دی ۱۳۹۳ آغاز شده، و تا کنون سی و یک باب از سی و پنج باب آن منتشر شده است. دو ماه بعد از انتشار چهار باب باقیمانده، متن کامل کتاب منتشرخواهد شد، ان‌شاء‌الله.

بهار ۱۳۹۶