شعائرالله

پرسش: سوالی که مدت‌ها فکر من رو مشغول کرده و از بسیاری از جمع‌های مذهبی‌ دور کرده این است که شعائرالله دقیقا چه چیزهائی هست؟ متاسفانه در جمع‌های مذهبی‌ برای پیشبرد کارها زیاد از این اصطلاح استفاده میکنند که بیشتر سبب دافعه میشود. برگزاری مراسم مولودی و سینه زنی‌(به طرز کاملا سنتی‌ و آشفته کننده)، شرکت در سخنرانی‌ بعضی‌ افراد در حسینیه، حجاب، راهپیمائی‌های مذهبی‌ از جمله مواردی هست که از آن به اسم ” شعائر الله” نام برده میشود.

 

پاسخ:
۱. شعائر در قرآن در مورد حج به‌ کار رفته، و مراد از آن علائم آشکار اسلام و خداوند است، آنچه انسان را به یاد خدا می اندازد.
۲. در قلمرو شعائر الهی هیچ اتفاق نظری بین علمای اسلام مشاهده نمی شود، و عرض عریضی از اذان و اقامه و زیارت قبور ائمه و عزاداری محرم و ختنه کردن و سلام کردن و حجاب زنان و نتراشیدن صورت مردان و دست ندادن با نامحرم تا نماز جمعه و مسجد و قرآن و پیامبر و تصبر و توکل و شکر و یقین و تفویض امر به خداوند در فقه و عرفان و تفسیر به عنوان شعائر الهی ذکر شده است. به نظر می رسد هر کسی از ظن خود شعائر را تفسیر کرده است.
۳. اگر خارج از بحث شعائر وجوب یا حرمت چیزی اثبات نشده باشد با عنوان شعائر نمی توان چیزی به آن افزود.
۴. بسیاری از مصادیقی که برای شعائر ذکر شده از مسلمات اسلام نیست و بسیاری از اموری که ترک آنها اسلام و یاد خداوند را دچار خدشه‌ی جدی می کند فراموش شده است از قبیل امانتداری، صداقت، رعایت حق الناس و عدالت.
۵. تمسک به آیه‌ی ۳۲ حج نباید مستمسک نسبت دادن امورغیرمسلم منسوب به دین به عنوان شعائر الهی شود.