منابع

 الف. کتابهایکاغذی

– روح­‌الله موسوی خمینی، ولایت‌ ­فقیه، تهران، ۱۳۷۳، دفتر تنظیم نشر آثار امام خمینی.

صحیفۀ امام، مجموعه آثار امام خمینی(بیانات، پیامها، مصاحبه­ها، احکام، اجازات شرعی و نامه­ها)، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۸۵، مجلدات ۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱.

خبرگان ملت، تهران، دبیرخانۀ مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌، جلد اول، ۱۳۷۸.

گذری بر زندگینامۀ حضرت آیتالله آذری قمی، تهیه کننده و ناشر مکتبۀ ولایت­فقیه، قم، بهار ۱۳۷۴.

جامعه مدرسین از آغاز تا­کنون، جلد دوم: فعالیت‌ها ۸۴-۱۳۷۵، جلد سوم: زندگینامۀ اعضاء، جلد هفتم: بیانیه‌ها ۷۶-۱۳۶۹، تدوین محسن صالح، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران ۱۳۸۵.

آرامش و چالش، کارنامه و خاطرات هاشمی‌رفسنجانی سال ۱۳۶۲، به اهتمام مهدی هاشمی، تهران‌: دفتر نشر معارف‌ انقلاب‌‏‫،‏‫ ۱۳۸۲.

به سوی سرنوشت: کارنامه و خاطرات هاشمی‌رفسنجانی سال ۱۳۶۳، به اهتمام محسن هاشمی تهران‌: دفتر نشر معارف‌ انقلاب‌‏‫، ۱۳۸۵.

امید و دلواپسی: کارنامه و خاطرات هاشمی‌رفسنجانی، سال ۱۳۶۴، به اهتمام سارا لاهوتی، تهران: دفتر نشر معارف انقلاب‏‫، ۱۳۸۷.

اوج دفاع: کارنامه و خاطرات هاشمی‌رفسنجانی، سال ۱۳۶۵، به اهتمام عماد هاشمی‌، تهران: دفتر نشر معارف انقلاب‏‫،‏‫ ۱۳۸۸.

بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات هاشمی‌رفسنجانی سال ۱۳۶۸، به اهتمام علی لاهوتی، تهران: دفتر نشر معارف انقلاب‏‫، ۱۳۹۱.

– سعید حجاریان، جمهوریت: افسون­زدایی از قدرت، تهران، ۱۳۷۹، انتشارات طرح نو.

محسن کدیور، دغدغههای حکومت دینی، تهران، ۱۳۷۹، نشر نی.

محسن کدیور، حقوق مخالف سیاسی در جامعۀ دینی، ۱۳۸۰، کتاب حق‌الناس، تهران ۱۳۸۷، انتشارات کویر.

ب. نشریات

– روزنامه اطلاعات، سال‌های ۱۳۵۸، ۱۳۶۱ و ۱۳۷۶.

– روزنامه جمهوری اسلامی، سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷

– روزنامه خرداد، سال‌های ۱۳۷۷و ۱۳۷۸.

– روزنامه رسالت، سال‌های ۱۳۶۸، ۱۳۷۳، ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷

– روزنامه سلام، سال‌های ۱۳۷۴، ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷.

– روزنامه صبح امروز، سال ۱۳۷۷

– روزنامه کیهان، سال ۱۳۷۶

– روزنامه بهار، ۱۳۹۲.

– روزنامه همشهری، سال ۱۳۸۱.

هفتهنامۀ آبان، ۱۳۷۸

– هفتهنامۀ عماد، ۱۳۷۴.

– دوماهنامۀ ایران فردا، سال ۱۳۷۶.

فصلنامه نور علم، سال ۱۳۶۴.

ج. منابع دیجیتالی

خاطرات آیتالله منتظری، ۱۳۷۹.

کتاب دیدگاهها، پیامها و نظریات منتشرۀ آیت‌الله‌العظمی منتظری در زمان حصر غیرقانونی، جلد اول، ۱۳۸۱.

– احمد منتظری: حاکمیت از رفع حصر موسوی و کروبی می­هراسد، مصاحبه با وبسایت جرس، ۲۷ بهمن ۱۳۹۱.

– محسن کدیور، در محضر فقیه آزاده آیتاللهالعظمی منتظری، ۱۳۹۲.

– محسن کدیور، مقالات تفرعن در قرآن، ۱۳۷۹، در کتاب شریعت و سیاست، استیضاح مرجعیت رهبری، بهار ۱۳۹۲؛ در سوگ منتقد تراز اول ولایت جائر، ۱۲ خرداد ۱۳۹۲؛ ۲۴ سال خودکامگی و تزویر، ۱۵ خرداد ۱۳۹۲.

مشروح مذاکرات دوره دوم مجلس شورای اسلامی (۶۷-۱۳۶۳)

مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، اسناد سال ۱۳۶۸، و جلد ۲۶: اسناد سال ۱۳۷۶.

– پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران

– پایگاه اطلاعرسانی دفتر مقام معظم رهبری

– سایت تورجان، سیدمرتضی ابطحی و علی‌اشرف فتحی

– سایت تاریخ ایرانی، زیر نظر صادق خرازی.

– سایت تاریخ امروز ایرانیان، انوشیروان کیهانی­زاده

د. دستنوشتههای آیتالله احمد آذری قمی

رسالۀ علمیه، جلد اول: تقلید، مرجعیت و رهبری، پائیز ۱۳۷۳، (ممنوع‌الانتشار، ۲۳۱ مسئله بعلاوه مقدمه)

– نامه سرگشاده به اعضای بنیاد رسالت در پاسخ به به نامه آقای شمیرانی، ۹ آبان ۱۳۷۴، (۲۸ صفحه تایپ شده).

– نامه به جامعۀ محترم مدرسین حوزۀ علمیه قم دامت برکاتهم، ۱۱ خرداد ۱۳۷۶، (۱۱ صفحه دست‌نویس).

– نامه به مقام منیع و خطرناک وزارت اطلاعات [علی فلاحیان]، ۲۵ شهریور ۱۳۷۶، (۱ صفحه دست‌نویس)

نامه سرگشاده به سیدمحمد خاتمی رئیسجمهور، ۵ آبان ۱۳۷۶، (۳۴ صفحه تایپ شده).

– نامه به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۱ خرداد ۱۳۷۶، (۱۱ صفحه دست‌نویس).

نامۀ سرگشاده به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و [رئیس] مجمع تشخیص مصلحت [نظام] جناب آقای هاشمیرفسنجانی دامت برکاته، ۲ مرداد ۱۳۷۶، (۱۰ صفحه تایپ شده)

نامه به هموطنان در نقد دیدگاه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۲۴ آبان ۱۳۷۶ (۱۱ صفحه دست‌نویس)

– نامه به حجتالاسلاموالمسلمین هاشمیرفسنجانی، [آذر ۱۳۷۶]، (۴۲ صفحه دست‌نویس)

– نامۀ [سرگشاده] به ریاستجمهوری اسلامی ایران جناب آقای سیدمحمد خاتمی زید عزّه العالی، ۵ آبان ۱۳۷۶، (۳۴ صفحۀ تایپ شده).

– [پیام به] هموطنان عزیز، [۲۰ آبان ۱۳۷۶]، (۱ صفحۀ تایپ شده)

– نامه به مقام غیرمحترم و غیرمسئول وزارت اطلاعات [قربانعلی دری نجفآبادی]، ۲۱ آبان ۱۳۷۶، (۲ صفحه دست‌نویس)

– پاسخ به چند پرسش، ظ ۲۳ آبان ۱۳۷۶، (۱۰ صفحۀ دست‌نویس)

– [پیام به] هموطنان عزیز [دربارۀ] دیدگاه جامعۀ محترم مدرسین [حوزه علمیۀ قم]، ۲۴ آبان ۱۳۷۶، (۱۱ صفحۀ دست­نویس)

پینوشت نامۀ تیپ حفاظت سپاه منطقه قم، ۲۷ آبان ۱۳۷۶ ( ۱ صفحه دست‌نویس)

– بیانیۀ برائت از سلطان جائر، ۲۸ آبان ۱۳۷۶[روز حصر]، (۱ صفحۀ دست‌نویس)

– نامه به علی رازینی رئیس دادگستری تهران و رئیس دادگاه ویژۀ روحانیت، [آوایل آذر ۱۳۷۶] (۶ صفحۀ دست‌نویس)

– نامه به ملت ایران، ۴ آذر ۱۳۷۶، (۴ صفحۀ دست‌نویس)

– دل نوشتۀ «أعیذک بالله» (خطاب به رهبری)، ۵ آذر ۱۳۷۶، (۱ صفحۀ دست‌نویس)

– نامه به مقام معظم رهبری [آقای خامنهای]، ۶ آذر ۱۳۷۶، (۱ صفحۀ دست‌نویس)

– نامه به حجتالاسلاموالمسلمین هاشمیرفسنجانی، [ظاهراً] أوایل آذر ۱۳۷۶، (۴۲ صفحۀ دست‌نویس، ناتمام)

– نامه به رئیسجمهور خاتمی، [ظاهراً زمستان ۱۳۷۶]، (۳ صفحۀ دست‌نویس)

– نامه به مردم ایران بویژه جوانان، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۷۷، (۹ صفحۀ دست‌نویس)

– صورت محاکمه توسط آقایان مشکینی، جوادی آملی، امینی و جمیع اعضای جامعه مدرسین به استثنای آقای مؤمن و طاهری، ۲۰ خرداد ۱۳۷۷، (۳ صفحۀ دست‌نویس)

– نامه به دادگاه غیرقانونی ویژۀ روحانیت،۱ شهریور ۱۳۷۷، (۲۰ صفحه دست‌نویس)

– ولایتفقیه در شرع و قانوناساسی، ۳۰ آذر ۱۳۷۷، (۱۰ صفحه دست‌نویس)

– وصیتنامۀ عادی، [دی ۱۳۷۷]، (۲ صفحۀ دست‌نویس)

و. گزارش و بیانیههای بیت آیتالله آذری قمی

– بیانیه [خانواده] به مناسبت اولین سالگرد رحلت، بهمن ۱۳۷۸، (۱۲ صفحه تایپ شده)

– گزارش خانواده از آخرین روزهای حیات پدر، [اواخر ۱۳۷۸، تکمله تیر ۱۳۹۲]، (دست‌نویس دو صفحه­ای)

– اطلاعیۀ خانواده به مناسبت دومین سالگرد، بهمن ۱۳۷۹،(یک صفحه تایپ شده).