ممانعت از تجدید چاپ کتابهای کدیور

با توجه به سیاست دولت یازدهم مبنی بر عدم نیاز کتب تجدید چاپی به مجوز جدید و نایاب بودن کلیه‌ی کتب کدیور از سال ۱۳۸۸، دو تن از ناشران وی اقدام به تجدید چاپ کتابهای وی کردند، اما برخلاف انتظار وزارت ارشاد از دادن مجوز ترخیص به چاپخانه‌ امتناع کرد: مورد اول چاپ پنجم کتاب «حق‌الناس: اسلام و حقوق بشر» توسط انتشارات کویر در اوایل فروردین ماه جاری و مورد دوم چاپ ششم «حکومت ولایی» توسط نشر نی در خرداد ماه جاری.
بعد از انتشار کتب الکترونیکی اخیر کدیور فشار بر وزارت ارشاد برای ممنوع‌القلم کردن کدیور بالا گرفته است. دولت یازدهم اعلام کرده بود که ما نویسنده‌ی ممنوع‌القلم نداریم.