فهرست نقدهای کتاب نظريه ‌‎های دولت در فقه شيعه

فهرست نقدهای کتاب «نظريه ‎هاي دولت در فقه شيعه»

(تهران، نشر نی، ۱۳۷۶، چاپ هفتم ۱۳۸۷، ۲۲۷ صفحه)

نظريه‌هاي‌ دولت‌ در فقه‌ شيعه‌
نظريه‌هاي‌ دولت‌ در فقه‌ شيعه‌

* نقدهای مقاله‌ی «نظريه ‎های دولت در فقه شيعه (۱)، (فصلنامه راهبرد، شماره ۴، تهران، پائیز ۱۳۷۳، ص۴۱-۱):

راهبرد راه به کجا می برد؟، امضاء محفوظ، مدیر مسئول مسیح مهاجری، روزنامه جمهوری اسلامی، شماره ۴۵۱۵، ۵ دی ۱۳۷۳، صفحه حوزه، ص۱۲.

– امیر محبیان، قلمرو ولایت: تناقض در اصول، روزنامه رسالت، ۱۵ و ۱۶ آذر ۱۳۷۶.

– امیر محبیان، کالبدشکافی یک موضع فکری؛ مشروعیت نظام، بازشناسی یک دیدگاه (نقد روزنامه سلام و نشریه عصرما بر اساس مقاله راهبرد)، روزنامه رسالت، ۲۴ و ۲۹ آذر ۱۳۷۶.

* نقدهای مقالات «نظریه های دولت در فقه شیعه»، (هفته‌نامه بهمن، شماره‌های ۹-۱ و ۱۳-۱۱ و ۱۷-۱۶، دی ۱۳۷۴ تا اردیبهشت ۱۳۷۵):

– ملاحظاتی در نشریه بهمن، بند ب: تخریب مبانی اعتقادی شیعه، هفته نامه لثارات، شماره ۲۳، ۱۱ بهمن ۱۳۷۴، ص۲۲-۲۱.

حکایت آن بهمن که فرو غلتید [طنزی درباره بهمن با اشاره به مقالات فوق الذکر]، روزنامه رسالت، ۶ اسفند ۱۳۷۴، س۱۳.

– اسدالله بادامچيان، ليبرال كيست؟ سرمقاله روزنامه رسالت، ۲۶ فروردین ۱۳۷۵.

– اسدالله بادامچيان، بداخلاقی سیاسی همین است، بگوئیم همه بد هستند و ما خوب [نقد بهمن و مقالات فوق الذکر]، مصاحبه با روزنامه اخبار، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۷۵.

– اسدالله بادامچيان، آقای مهاجرانی علامت سؤال نگذاشته بودند [پاسخ بادامچیان به نامه مهاجرانی درباره بهمن با اشاره به مقالات فوق الذکر]، روزنامه اخبار،۱۷ اردیبهشت ۱۳۷۵.

***

معرفی کتاب نظريه ‎هاي دولت در فقه شيعه؛ ضمیمه‌ی روزنامه اطلاعات، ۱۶ اسفند ۱۳۷۶.

انتشار نخستین کتاب کدیور، روزنامه سلام، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۷۷، ص۵.

– معصومه علي اكبري، بررسي نظريه هاي دولت درفقه شيعه، هفته‌نامه جهان كتاب ، شماره ۵۶-۵۵ ، ارديبهشت ۱۳۷۷، ص ۲۹-۲۸.

– حسينعلي رحمتي، لزوم تدوين نظام سياسي اسلام ، روزنامه اطلاعات ، شماره ۲۱۳۵۰، ۱۱ خرداد ۱۳۷۷،ص۷.

– نصرالله صالحي، نُه نظريه دولت درفقه شيعه، فصلنامه گفتگو، شماره ۲۰، تابستان ۱۳۷۷، ص ۱۶۴-۱۵۷.

– [حسن رحیم‌پور ازغدی]، نظريه‌ی دولت در فقه شيعه (۱)، كتاب نقد، شماره ۸، پائيز ۱۳۷۷، ص ۶۵-۴.

انتشار ترجمه عربی کتاب «نظریه های دولت در فقه شیعه» در لبنان؛ روزنامه حیات نو، ۱۴ تیر ۱۳۷۹.

ترجمه عربی کتاب «نظریه های دولت در فقه شیعه» چاپ بیروت؛ روزنامه بهار؛ ۴ مرداد ۱۳۷۹.

ترجمه کتاب «نظریه های دولت در فقه شیعه» به زبان عربی و مقدمه ناشر لبنانی بر آن؛ روزنامه همشهری، ۱۲ مرداد ۱۳۷۹.

– محمد مجتهد شبستري، مصاحبه جريانهاي سياسي ديني ايران و فقدان عقلانيت فلسفي، هفته‌نامه جامعه مدني، شماره ۲۴، اسفند ۱۳۷۹، ص ۷-۶.

– حسين جوان آراسته؛ دولت در فقه شيعه و نظريات فقهي خود ساخته، [به بهانه‌ی نقد پايان نامه محمد‌كاظم جعفري]، فصلنامه راهبرد، شماره ۱۸، زمستان ۱۳۷۹، ص ۲۱۴-۲۰۷.

– سعيد رضوي فقيه؛ بررسي نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه، روزنامه بهار، ۲۸ تیر ۱۳۷۹، شماره ۵۷، ص ۸.

– محمدهادي معرفت؛ تبيين مفهومي ولايت مطلقه فقيه، فصلنامه حكومت اسلامي،  شماره ۱۵، بهار ۱۳۷۹، ص ۱۲۴-۱۲۳.

Ervand Abrahamian (Graduate Center and Baruch College, City University of New York): BOOK REVIEWS, KADIVAR, Mohsen. Andisheh-e Siyasi dar Islam, 2 vols. Tehran: Nashr-e Nay Publishers, 1998. Vol. 1: Nazariyeh-he-ye Dowlat dar Fiqh-e Shi’eh. Pp.223. ISBN 964-312-370-7, Paperback. Vol. 2: Hokumat-e Vela’e. Pp. 431.ISBN 964-312-403-7, Paperback, Islamic Law and Society, Vol. 8, No. 2 (2001), pp. 295-298

Amir Arjomand, Said; The Reform Movement and the Debate on Modernity and Tradition in Contemporary Iran (PDF);International Journal of Middle East Studies, Nov 2002, Vol. 34 Issue 4, pp. 719-731,Reviews several books including Nazariyaha-yi dawlat dar fiqh-i Shi’a (Theses on the State in Shi’i Jurisprudence) andHukumat-i vila i (Theoratic Government) by Mohsen Kadivar, pp. 721-722 & 728-731

– محمد برقعی، سکولاریزم، از نظر تا عمل، تهران، نشر قطره، ۱۳۸۱، فصل پنجم: دين و حكومت پس از انقلاب،

⎯ حمزه‌علی وحیدی‌منش، نقدی بر کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه، فصلنامه حکومت اسلامی، (ویژه‌ی اندیشه و فقه سیاسی در اسلام)، سال یازدهم، شماره سوم (شماره پیاوی ۴۱)، پائیز ۱۳۸۵، ص ۲۱۰-۱۸۰.

– مسعود امامی، سلطنت مشروعه، نظریه ای بدون نظریه پرداز، فصلنامه‌ی فقه اهل‌بیت، شماره ۵۶، زمستان ۱۳۸۷، ص ۱۷۵-۱۵۰.

– هدی غفاری، بررسی نسبت میان ارزشهای جامعه مدنی و نظریه‌های دولت در فقه شیعه، فصل‌نامه نشریه حقوق اساسی، شماره ۱۱، سال ششم ، تابستان ۱۳۸۸، ص ۱۶۷-۱۴۱.

– سیدصادق حقیقت، بررسی و نقد کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ماهنامه‌ی علوم سیاسی، سال دوازدهم، شماره ۴۸، زمستان ۱۳۸۸، صص۱۸۱ـ ۲۰۹؛ کتاب نقد متون سیاسی، نشر طبا، ۱۳۹۱، فصل یازدهم، ص۲۹۰-۲۷۱.

– مقصود فراستخواه، تبارشناسی و تحلیل گفتمان ولایت عامه، مهرنامه، سال دوم، شماره ۱۴، مراد ۱۳۹۰، صفحه ۷۶-۷۴.

فهرست فوق محدود به نقد و بررسی‌های فارسی و انگلیسی است. لطفا اگر به نقد و بررسی‌های دیگر زبانها به ویژه عربی دسترسی دارید اصل نقد یا حداقل مشخصات آن را به ایمیل وبسایت ارسال فرمائید.