ابتذال مرجعیت شیعه

 ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سیدعلی خامنه‌ای؛ بهار ۱۳۹۲، ویرایش چهارم: اردیبهشت ۱۳۹۴، ۳۱۴ صفحه؛ مجموعه‌ی افضل‌الجهاد: دفتر دوم

Screen Shot 2014-06-03 at 14.06.04

 pdf

ابتذال مرجعیت شیعه ۴

داستان مرجعیت اعلای خامنه‌ای چهار گام داشت. گام اول خطیبی توانا در خدمت نظام که نه ادعای اجتهاد داشت نه رهبری و مرجعیت را به خواب می‌دید: حجت‌الاسلام‌والمسلمین خامنه‌ای. گام دوم رهبری و ولایت مطلقۀ مؤمن مقلّد و نهایتاً مجتهد متجزّی به‌عنوان فقیه براساس مصلحت نظام از نیمۀ خرداد ۱۳۶۸: آیت‌الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری. گام سوم برنامه‌ریزی برای مرجعیت از نیمۀ خرداد سال ۶۸ و اعلام رسمی در آذر ۷۳: آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مرجع جایزالتقلید. گام چهارم خیز برای مرجعیت اعلا و منحصربه‌فرد از تابستان ۱۳۷۶: امام خامنه‌ای! و داستان زیاده‌خواهی نفس آدمی پایانی ندارد. در این بلیّه تنها وی مسئول نیست، شرکای روحانی او از مدرسۀ آیت‌الله خمینی نیز در «ابتذال مرجعیت شیعه» با وی هم‌پرونده‌اند.

مرحوم آیت‌الله خمینی با پشتوانۀ مرجعیتش رهبر شد، و جناب آقای خامنه‌ای با اتّکاء به رهبریش مرجع شد! رهبری و مرجعیت ایشان هر دو با قاعدۀ «حفظ نظام اوجب واجبات است» تحصیل شد. مرجعیت مؤمن مقلّد و نهایتاً مجتهد متجزّی با اکسیر مصلحت نظام یعنی همین. فقهای منتقد ازجمله مرحوم آیت‌الله منتظری در سخنرانی تاریخی ۱۳ رجب (۲۳ آبان ۱۳۷۶) مرجعیت رهبری را «ابتذال مرجعیت شیعه» خواندند و به ‌دلیل همین انتقادشان برخلاف شرع و قانون محصور شدند. این کتاب شرحی است بر همین سه کلمه: «ابتذال مرجعیت شیعه».

***

فهرست

مقدمه   


     بخش اول. خطیب دانشمند: حجت‌الاسلام خامنه‌ای  


فصل اول. «من از مقلّدان آیت‌الله خمینی هستم»


فصل دوم. «مقصود از حدود شرعیه در خطبه‌های نمازجمعه»


فصل سوم. «برادری آشنا به مسائل فقهی»


    بخش دوم. مقام معظم رهبری: آیت‌الله خامنه‌ای 


فصل چهارم. رهبری مجتهد متجزّی براساس مصلحت نظام


فصل پنجم. بازآموزی فقهی پس از دو دهه فترت


فصل ششم. درس خارج فقه بدون موازین اصولی مشخص


فصل هفتم. رهبر مجتهد است!


    بخش سوم. مرجع جایزالتقلید: آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای

فصل هشتم. 
عدم اعتبار رأی خبرگان در اثبات اجتهاد آقای خامنه‌ای

فصل نهم. فتاوای متناقض


فصل دهم. مخالفت مراجع با مرجعیت رهبری


فصل یازدهم. محصولات معاونت امور مرجعیت وزارت اطلاعات


فصل دوازدهم. اعلام رسمی مرجعیت مقام رهبری


فصل سیزدهم. هم رهبری هم مرجعی خامنه‌ای!

فصل چهاردهم. بدعت مرجعیت جغرافیایی

بخش چهارم. سودای مرجعیت اعلا: امام خامنه‌ای؟ 


فصل پانزدهم. ابتذال مرجعیت شیعه


فصل شانزدهم. نمونه‌ای از فتاوای بی‌پایه و خطرناک


    جمع‌بندی


فهرست منابع

گزیدۀ اسناد

آلبوم تصاویر

فهرست تفصیلی

به همین قلم
خلاصۀ عربی

خلاصۀ انگلیسی

***

جلد کتاب ابتذال

***

فهرست و متن کامل نقدهای کتاب ابتذال مرجعیت شیعه