در این جهان آکنده از شرور، پس خدا کجاست؟

 در این جهان آکنده از شرور، پس خدا کجاست؟

مرکز اسلامی فرهنگی شمال کالیفرنیا، اکلند، ۱ شهریور ۱۳۹۳، ۲۳ آگوست ۲۰۱۴

 

دریافت فایل صوتی

[podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2014/09/Dr.-Kadivar-at-ICCNC-Aug-2014.mp3[/podcast]

 

تقریر برهان شر برعلیه وجود خداوند عالم قادر خیرخواه مطلق، دو قسم شر: شر طبیعی و شر اخلاقی، نقد برهان شر