گفتگوی انتقادی درباره‌ی اسلام (فایل صوتی ۴-۱)

گفتگوی انتقادی درباره‌ی اسلام در مرکز اسلامی شیعیان شهر کالج استیشن تگزاس و در جمع دانشجویان ایرانی دانشگاه تگزاس ای اند ام (Texas A & M) به دعوت گروه مطالعات اسلامی این دانشگاه – Islamic Study Group

لینک تصویری این جلسات قبلا منتشر شده است، فایل صوتی جلسات به شرح ذیل در دسترس علاقه‌مندان است.

 

دریافت فایل صوتی – بخش اول

[podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2013/12/Dr_Kadivar_1-گفتگوی-انتقادی-۱۳۹۳۰۸۲۵.mp3[/podcast]

دریافت فایل صوتی – بخش دوم

[podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2013/12/Dr_Kadivar_2-گفتگوی-انتقادی-۱۳۹۳۰۸۲۵.mp3[/podcast]

دریافت فایل صوتی – بخش سوم

[podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2014/06/Dr_Kadivar_3-گفتگوی-انتقادی-۱۳۹۳۰۳۰۹.mp3[/podcast]

    دریافت فایل صوتی – بخش چهارم

    [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2014/07/Dr_Kadivar_4-گفتگوی-انتقادی-۱۳۹۳۰۳۰۹.mp3[/podcast]