ادای حق الناس بعد از وفات صاحب حق

پرسش ۱: حکم حق الناس وقتی که شخص مورد نظر فوت کرده باشد چیست؟ چگونه میتوان دینی که به گردن است ادا کرد؟ اگر این حق الناس در حد یک غیبت باشد و یا فکر یا تهمت، بعد از فوت شخص چه باید کرد.

 

پاسخ:

اگر حق مالی است می باید به بازماندگان ادا کرد. اگر غیرمالی است از قبیل تهمت و غیبت می باید نقض آن را به همان افرادی که مطلب خلاف را شنیده اند رسانید یا در همان جایی که قبلی منتشر شده نقض آن یا بیان خیر وی منتشر شود.

 

 

پرسش ۲: اگر شخص در قید حیات باشد، درصورتی که برای حلالیت خواهی ترس از آبرو داشته باشیم چه باید بکنیم؟ آیا راه حلی هست که بدون اینکه آبرو انسان به خطر افتد و یا شرمنده گردد از دینی که به واسطه این حق الناس به گردن اوست رهایی پیدا کند؟

 

پاسخ:

مراجعه به خود فرد ولو غیرحضوری و حلیت خواستن و یا حداقل ابراز فضلیت و امور مثبت در غیاب وی درباره‌اش. با آبروی دیگران بازی کردن بدون آبروی خود را به خطر انداختن شرط انصاف نیست.

موفق باشید