سه نکته‌ی مهم

ضمن تشکر از کاربران علاقه‌مند نکاتی را به عرضشان می‌رساند:

۱. لطفا در تماس و طرح پرسشهایتان از به‌کار بردن هرگونه لقبی خصوصا القاب حوزوی خودداری فرمائید. در این پایگاه اطلاع رسانی از آغاز از هیچ لقب حوزوی و دانشگاهی استفاده نشده است.

۲. آراء دینی و خصوصا فقهی کدیور هیچ ارتباطی با باورها و فتاوای استادش مرحوم منتظری ندارد. آراء استاد منتظری در پایگاه اطلاع‌رسانی ایشان در دسترس است. اگرچه کدیور شاگرد مرحوم منتظری بوده اما در استادش متوقف نمانده است.

۳. مباحث باقیمانده در هر موضوع متناسب با وقت نویسنده اتمام و به‌تدریج منتشر خواهد شد. اشتغالات عدیده‌ی علمی امکان ارائه هیچ وعده‌ی قطعی را نمی‌دهد. لذا ضمن عذرخواهی از علاقه‌مندان دعا کنید خداوند برکت وقت بیشتر عنایت فرماید.