فهرست نقدهای کتاب ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سیدعلی خامنه‌ای؛ اردیبهشت ۱۳۹۲، ویرایش چهارم، اردیبهشت ۱۳۹۴، ۳۱۴ صفحه؛ مجموعه‌ی افضل‌الجهاد: دفتر دوم

 

– احمد منتظری، ‌گفتگو پیرامون ناگفته های زندگی فقهی و سیاسی آیت الله منتظری: اپوزیسیون نیستیم، عصر اندیشه، مجله فرهنگ و علوم انسانی، سال سوم، شماره ۱۲، تهران، شهریور ۱۳۹۵، ص۱۰۹-۱۱۴

 

– محمدحسن محمدی مظفر، حاشیه بر ابتذال، وبسایت نیلوفر، تهران، ۹ بهمن ۱۳۹۴.

 

– حسن علی‌پور وحید، ارتقای مرجعیت شیعه: بررسی انتقادی “ابتذال مرجعیت شیعه” اثر دکتر محسن کدیور، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف‏، قم، بهمن ۱۳۹۴، ۲۰۸ صفحه.

جلد کتاب ارتقای مرجعیت شیعه

– مجید بابائی، نقد کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه» محسن کدیور، پایگاه تحلیلی تبیینی برهان، ۳ تیر تا ۳ آذر ۱۳۹۳، ۱۱ قسمت.