ماه رمضان در ایران

ماه رمضان در ایران

مصاحبه سیامک دهقان‌پور با محسن کدیور و رسول نفیسی

برنامه افق، صدای آمریکا V.O.A

۶ مرداد ۱۳۹۳، ۲۸ جولای ۲۰۱۴

فوائد و مضرات! روزه، کفاره روزه، رؤیت هلال، مجازات روزه‌خواری در ملأ عام، زکات فطره، امتیازات مالی سادات، شادمانی در رمضان، دعای قرآن به‌سر و توسل به ائمه در شبهای قدر