خبرهای جدید مجموعه‌ی مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد

مجموعه‌ی «مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد» با طرح جدید و یک‌سان در کلیه‌ی مجلدات تهیه شده و به‌تدریج منتشر می‌شود.

 دفتر اول
اسنادی از شکسته شدن ناموس انقلاب: نگاهی به سالهای پایانی زندگی آیت الله سیدکاظم شریعتمداری، پائیز ۱۳۹۱، همراه با نقدها: دی ۱۳۹۲، ۴۲۷ صفحه.

ویرایش جدید این دفتر همراه با اضافات تا پایان اردیبهشت ماه جاری منتشر خواهد شد، ان‌شاء‌الله.

shariatmadari-fدفتر دوم
فراز و فرود آذری قمی: سیری در تحول مبانی فکری آیت الله احمد آذری قمی، بهار ۱۳۹۲، ویرایش دوم بهمن ۱۳۹۲، ۴۸۶ صفحه.

این دفتر با طرح جلد جدید منتشر شد.

آذری، روی جلدفراز و فرود آذری قمی

 دفتر سوم
انقلاب و نظام در بوته‌ی نقد اخلاقی: آیت‌الله سید‌محمد روحانی، مباهته و مرجعیت؛ دی ۱۳۹۲، ویرایش دوم: اردیبهشت ۱۳۹۳؛ ۲۲۵ صفحه.

این دفتر با طرح جلد جدید منتشر شد.

روحانی، روی جلدانقلاب و نظام در بوته نقد اخلاقی

دفتر چهارم در دست تدوین نهایی است، و در سال جاری منتشر خواهد شد، ان‌شاء‌الله.

۱۷ اریبهشت ۱۳۹۴

SignatureK4