اسنادی از شکسته شدن ناموس انقلاب

shariatmadari-f

 pdf

اسنادی از شکسته شدن ناموس انقلاب

مجموعه‌ی مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد (۱)

اسنادی از شکسته شدن ناموس انقلاب
نگاهی به سالهای پایانی زندگی آیت الله سید کاظم شریعتمداری

محسن کدیور

مقالات: آذر – دی ۱۳۹۱، کتاب الکترونیکی: دی ۱۳۹۲، ویرایش دوم: اردیبهشت ۱۳۹۴
۴۴۷ صفحه
ناشر: وبساست رسمی محسن کدیور

***

آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری (۱۳۶۵- ۱۲۸۴) یکی از مراجع طراز اول تقلید تشیع، پس از صدور بیانیۀ انتقادی علیه اختیارات ولایت فقیه در آستانۀ همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی در آذر ۱۳۵۸ از فضای عمومی کشور حذف شد، و به دنبال اتهام اطلاع از کودتای صادق قطب زاده از ۲۷ فروردین ۱۳۶۱ تا آخر عمر در خانۀ خود محصور شد و از رسانه‌های صوتی، تصویری و کاغذی و تریبونهای نمازجمعه و مجلس شورای اسلامی بی آن‌که حق دفاع از خود داشته باشد مورد هتک حیثیت قرار گرفت.
برای نخستین بار در تاریخ تشیع دو تشکل روحانی از شاگردان آیت الله خمینی یعنی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم و جامعۀ روحانیت مبارز تهران همراه با ائمۀ منصوب جمعه در أوایل اردیبهشت ۱۳۶۱ رقیب رهبر را از مرجعیت خلع کردند. آیت‌الله شریعتمداری از آن تاریخ مورد سنگینترین اتهامات و توهین‌ها قرار گرفت، مرگ وی که به دلیل تأخیر در اعزام به بیمارستان اتفاق افتاد به این سیلاب توهین و اتهام پایان نداد. هیچ‌یک از مراجع تقلید دهۀ شصت خلع مرجعیت آیت الله شریعتمداری را به رسمیت نشناختند، بلکه بقای بر تقلید وی را مجاز دانستند، هرچند در آن هیاهو و خفقان این صداها شنیده نشد و امکان انتشار عمومی نیافت.
نویسنده به عنوان یکی از مدافعان انقلاب ۱۳۵۷ و درس آموختۀ حوزۀ علمیۀ قم بر اساس مطالعه‌ و تفحص در کلیۀ اسناد موجود به این نتیجه رسیده است که زمامداران جمهوری اسلامی به ناحق آبروی رقیب بنیانگذار جمهوری اسلامی را ریخته او را از مرجعیت خلع کرده، به ایشان در زمان حصر به دلیل ممانعت از اعزام به بیمارستان به مدت سه سال و ده ماه و هفت روز و نیز در زمان کفن و دفن و ترحیم ظلم کردند.

***

***

فهرست

مقدمه

۱. اسنادی ازمظلومیت آیت‌­الله شریعتمداری

نقدهای مقالۀ اول

۲. اسنادی ازشکسته شدن ناموس انقلاب

نقدهای مقالۀ دوم

۳. ممانعت ازاعزام بیمارسالمند مبتلی به سرطان به بیمارستان

نقدهای مقالۀ سوم

۴. اعادۀ‌ حیثیت از آیت‏‌الله شریعتمداری

نقدهای مقالۀ چهارم

آلبوم تصاویر

فهرست تفصیلی

به همین قلم

مقدمه و فهرست انگلیسی

shariatmadari-fb

فهرست نقدهای کتاب اسنادی از شکسته شدن ناموس انقلاب