نقدهای بحث روزه در مناطق بالای مدار ۴۳ درجه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۴

حسیب عمار، روزه‌داری در روزهای بلند: به تعداد ساعات روز در مکه روزه بگیرید، بی بی سی فارسی، ۵ تیر ۱۳۹۴.

رضا علیجانی، گفتگوهایی درباره روزه داری در زمانه ما، کلمه، ۳ مرداد ۱۳۹۴.