یک کتاب جدید و دو ویرایش تازه

انتشار سه کتاب جدید در همین تابستان در راه است: دو ویرایش جدید و یک کتاب تازه.

دو کتاب از مجموعه‌ی «درباره‌ی استاد منتظری» با ویرایش جدید به‌زودی منتشر خواهد شد:

ayatollah montazeri01

کتاب در محضر فقیه آزاده دراسفند ۱۳۸۸ تدوین شد. ویرایش دوم آن  در۳۸۲ صفحه در بهمن ۱۳۹۳ منتشر شد. ویرایش سوم آن با اضافات و اصلاحات جزئی در اواسط مرداد منتشر خواهد شد، ان‌شاءالله.

ayatollah montazeri02

کتاب سوگ‌نامه‌ی فقیه پاک‌باز در تیر ۱۳۹۰ منتشر شد. ویرایش دوم آن در ۴۰۶ صفحه در دی ۱۳۹۲ انتشار یافت. ویرایش سوم آن با اصلاحات در نیمه‌ی دوم مرداد ماه جاری منتشر خواهد شد، ان‌شاء‌الله.

جلد سوم مجموعه‌ی افضل الجهاد نیز در راه است، و از آن در همین تابستان رونمائی خواهد شد، ان‌شاء‌الله. جلد اول این مجموعه استیضاح رهبری و جلد دوم ابتذال مرجعیت شیعه بوده است.