کتاب علمای ابرار کدیور به عربی

rsz_34

نویسنده چندین ماه قبل توسط دوستی از انتشار این کتاب در بیروت مطلع شد و چند ماه نیز طول کشید تا به نسخه‌ای از آن دست یافت. مشخصات کتاب منتشرشده به‌شرح زیر است:
القراءة المنسیة إعادة قراءة نظریة: الأئمة الاثنا عشر علماء أبرار وأربع مقالات أخری، تعریب وتقدیم وحواشی: د. سعد رستم، مؤسسة الانتشار العربی، بیروت، ۲۰۱۱، ۲۱۵ صفحه.
عنوان کتاب برگرفته از مقاله‌‌ی نخست کتاب است. کتاب حاوی یک مقدمه و پنج مطلب به‌شرح زیر است:
قرائت فراموش شده: بازخوانی نظریۀ علمای ابرار، تلقی اولیۀ اسلام شیعی از اصل امامت (فصل‌نامه‌ی مدرسه، سال اول، شماره سوم، ارديبهشت ۱۳۸۵، ص ۱۰۲-۹۲)، ص۸۴-۹.
بازخوانی تشیع، شاخص‌های بازخوانی تشیع، (درس‌گفتارهای دانشکده‌ی فنی دانشگاه تهران، جلسه‌ی اول: ۲ آذر ۱۳۸۴)، ص۱۰۶-۸۵.
بازخوانی امامت در پرتو نهضت حسینی، (متن سخنرانی شب عاشورا در حسينيه ارشاد، ۱۹ بهمن ۱۳۸۴)، ۱۳۶-۱۰۷.
تأمّلی در منابع اعتقادی، (متن سخنرانی شب ۲۳ رمضان ۱۴۲۷ مصادف با ۲۴ مهر ۱۳۸۵ در حسینیه ارشاد)، ص۱۸۰-۱۳۷.
بررسی زیارت جامعه کبیره، (متن سخنرانی ویرایش‌نشده در منزل مهندس محمد توسلی, تهران، ۱۸ اسفند ۱۳۸۴)، ص۲۱۴-۱۸۱.
مترجم در مقدمه‌ای هفت صفحه‌ای نویسنده را معرفی کرده است. مترجم در مقدمه‌ی خود به کتاب‌ها و مقالات قبلی نویسنده که به عربی ترجمه شده اشاره‌ای نکرده است.

3954890
دکتر سعد رستم نویسنده و مترجمی پرکار است. در کارنامه‌ی او بیش از سی جلد تالیف و ترجمه به‌چشم می‌خورد، از جمله بیش از پنج جلد تألیف در حوزه‌ی ادیان و مذاهب، ترجمه‌ی دو کتاب از هیوستون اسمیت از انگلیسی به عربی و چندین جلد ترجمه از فارسی به عربی. رستم بعد از این کتاب شهید جاوید را با مشخصات زیر ترجمه و منتشر کرده است:
– نعمت‌ألله صالحي نجف‌آبادي، الشهيد الخالد الحسين إبن علي (ع)، ترجمه إلى العربية وقدّم له وعلى حواشيه: د. سعد رستم، بیروت، الانتشار العربی، ۲۰۱۳، ۴۰۸ صفحه.
مترجم یا ناشر کتاب القرائة المنسیة را بدون اطلاع و اجازه‌ی نویسنده ترجمه و منتشر کرده‌اند. متن فارسی مطلب پنجم (بررسی زیارت جامعه‌ی کبیره) حتی قبل از ویرایش نویسنده ترجمه شده است! مطلب دوم (درس‌گفتار بازخوانی تشیع در دانشکده‌ی فنی دانشگاه تهران) سه جلسه بوده، تنها جلسه‌ی اول آن آورده شده است. در فهرست کتاب «مصادر البحث حسب الترتیب التاریخی للمؤلفین» ذیل مقاله اول است و عنوان مستقلی نیست. عنوانی که جایش در کتاب خالی است مقاله‌ی «طبقه‌بندی اعتقادات دینی» است. درس‌گفتار بازخوانی تشیع، سخنرانی بازخوانی امامت در پرتو نهضت حسینی و بویژه سخنرانی بررسی زیارت جامعه‌ی کبیره علاوه بر اجازه برای انتشار نیاز به ویرایش داشته‌اند. کتاب فاقد نمایه است. بیشک اگر کتاب با اطلاع و اجازه‌ی نویسنده منتشر می‌شد از نواقص فوق مبرا بود.

به‌هر حال علمای ابرار با شرائط فوق قبل از این‌که به زبان اصلی در ایران منتشر شود در بیروت به عربی ترجمه و منتشر شده است. نقد آن نیز در بهمن ۱۳۹۴ در تهران منتشر شده است. این از عوارض رژیم سانسور است که کتابی که هنوز منتشر نشده ترجمه و نقدش منتشر می‌شود!