ترجمه‌‌های عربی کتاب‌ نظریه‌های دولت در فقه شیعه

کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه (اندیشه‌ی سیاسی در اسلام ۱) نخستین کتاب منتشرشده‌ی کدیور، در اسفند ۱۳۷۶ توسط نشر نی در تهران از چاپ بیرون آمد.

نظريه‌هاي‌ دولت‌ در فقه‌ شيعه‌
نظريه‌هاي‌ دولت‌ در فقه‌ شيعه‌

از این کتاب تا‌کنون دو ترجمه منتشر شده است. مشخصات ترجمه‌ی نخست به شرح ذیل است:

الشیخ محسن کدیفر، نظریات الحکم فی الفقه الشیعی: بحوث فی ولایة الفقیه، با مقدمه رشا الامیر و لقمان سلیم، بیروت، دارالجدید، ۲۰۰۰ م، ۲۰۶ صفحه. (انتشار با اذن و مقدمه اختصاصی نویسنده)

J1

این ترجمه زمانی منتشر شد که کدیور در زندان اوین دوران حبس غیرقانونی هجده ماه‌ی خود را می‌گذرانید.

مشخصات ترجمه‌ی دوم به شرح زیر است:

الشیخ محسن کدیفر، نظریات الدولة فی الفقه الشیعی (مع مقدمة نقدیة)، ترجمة الدکتور الشیخ محمد شقیر، دارالهادی، بیروت، ۲۰۰۴م، ۲۱۵ صفحه.

J2

این ترجمه توسط ناشری نزدیک به جمهوری اسلامی زمانی منتشر شد که نویسنده در زندان نبود. این ترجمه بدون هیچ عذری بدون اطلاع و اجازه‌ی نویسنده منتشر شده‌است. ناشر یا مترجم می‌توانستند نقد خود را مستقلا منتشر کنند. مقدمه‌ی کوتاه انتقادی در دفاع از نظریه‌ی رسمی جمهوری اسلامی است. مترجم و ناشر کمترین اشاره‌ای به ترجمه اول نکرده‌اند. در پشت جلد کتاب هم آثار مترجم به‌عنوان آثار مؤلف معرفی شده است!

shkeir

هر دو ناشر در ضبط اسم نویسنده به عربی اجتهاد کرده‌اند: کدیفر به‌جای کدیور!

لازم به ذکر است که در زبان عربی دو ترجمه‌ی ذیل هم از ویرایش نخست که در قالب مقاله منتشر شده بود یافت می‌شود:

– نظریات الدوله فی الفقه الشیعی المعاصر، [ترجمه آزاد ویرایش اول مقاله نظریه های دولت در فقه شیعه همراه با توضیحات و نقد]، ۱۰ قسمت، إعداد خالد توفیق، کیهان العربی، تهران، ۳ رجب تا ۹ رمضان ۱۴۱۶.

– نظریات الدوله فی الفقه الشیعی، [ترجمه مقاله راهبردفصلنامه القضایا الاسلامیه، العدد السادس، ۱۴۱۹م [۱۳۷۷]، صص ۱۰۹-۵۶.

 

ویرایش اول: ۱۲ بهمن ۱۳۹۴

ویرایش دوم: ۱ شهریور ۱۳۹۸