تحلیل رأی رهبران جنبش سبز

مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی، برنامه‌ی ۶۰ دقیقه، ۸ اسفند ۱۳۹۴

دریافت فایل صوتی

دریافت فایل ویدیویی

خلاصه
میرحسین موسوی و زهرا رهنورد آراء خود را به‌صندوق انداختند و مهدی کروبی که اعلام کرده بود قصد شرکت در انتخابات دارد، به دلیل دیر رسیدن صندوق از رأی دادن بازماند. معنای این حرکت رهبران جنبش سبز چیست؟
رد صلاحیت‌های گسترده‌ از دستاوردهای رهبری آقای خامنه‌ای از سال ۱۳۷۱ است و تازگی ندارد. علت اصلی اعتراض محصوران مهندسی انتخابات ۱۳۸۸ بود که توسط دولت محمود احمدی‌نژاد البته با هماهنگی با شورای نگهبان، سپاه و رهبری صورت گرفت. به‌علت بی‌اعتمادی به دولت ناصالح محمود احمدی‌نژاد ایشان در انتخابات مجلس در ۱۳۹۰ و انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ شرکت نکردند.
اما اکنون دولت حسن روحانی انتخابات را برگزار می‌کند در شرائطی که نظام با پذیرش برجام از بخشی از ماجراجویی‌های سابق خود عقب‌نشینی کرده است. لذا طبیعی است فعالان سیاسی که شعارشان «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» بوده در انتخابات شرکت کنند و اعلام کنند در انتخابات شرکت می‌کنند.
شرکت آنها در انتخابات اعتماد به دولت روحانی است. هرچند دیوار بی‌اعتمادی سابق به شورای نگهبان، سپاه و رهبری به‌جای خود باقی است. موسوی، رهنورد و کروبی به‌دنبال اصلاح کشور از طرق قانونی و مشخصا صندوق رأی هستند.
آنها بیش از پنج سال است که بر خلاف قانون در زندان خانگی به‌سر می‌برند. ادامه‌ی این حصر غیرقانونی یک پشتیبان بیشتر ندارد و آن شخص آقای خامنه‌ای و منصوبان او در قوه‌ی قضائیه، سپاه و نمازهای جمعه است.
اگر مقام رهبری پیام نتیجه‌ی انتخابات را بشنود، معنایش لزوم آزادی فوری محصوران و تن دادن به اراده‌ی ملی است. اگر ایشان به ثقل سامعه مبتلی باشد، نخستین وظیفه‌ی دوره‌ی جدید مجلس شورای ملی رفع حصر غیرقانونی موسوی و کروبی و رهنورد و آزادی زندانیان سیاسی سبز است.
نوروز در پیش رو را به نوروزی بدون حصر غیرقانونی و زندانی سیاسی تبدیل کنیم.
۸ اسفند ۱۳۹۴