سیاستمداری روحانیت دخالت در حوزه‌ی غیرتخصصی

مصاحبه شاهین بشیری در رادیو فردا با محسن کدیور درباره‌ی اظهارات شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ مقام رهبری با طلاب و مدرسان حوزه‌های علمیه تهران

سیاستمداری روحانیت دخالت در حوزه‌ی غیرتخصصی
حوزه‌های علمیه هرگز برای چنین اموری برنامه ریزی نشده اند

دریافت فایل صوتی