کشتار اورلاندو

مصاحبه با صدای آمریکا VOA
۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴ جون ۲۰۱۶

کشتار همجنسگرایان در کلوب شبانه در اورلاندو ربطی به احکام اسلام ندارد

دریافت فایل ویدیویی

جنایت اورلاندو اقدامی حرام و خلاف شرع