خرداد ۲۸, ۱۳۹۵

مصاحبه کوتاه

کشتار اورلاندو

کشتار همجنسگرایان در کلوب شبانه در اورلاندو ربطی به احکام اسلام ندارد