وحی و تجربه دينی

وحی و تجربه دينی؛ موسسه معرفت و پژوهش، تهران، ۱۱ اسفند ۱۳۷۹

 

دریافت فایل صوتی سخنرانی

 

دریافت فایل صوتی پرسش و پاسخ

 

بحثی درباره وحی رسالی و تفاوت آن با تجربه دینی

تمایز پنج معنای وحی

تبدیل دین خدامحور به دین بشر محور

بشری بودن معرفت دینی با بشری کردن خود دین تفاوت ماهوی دارد.

پرسش اساسی: وقتی خود دین بشری شد، دین بودن دین به چیست؟ این محصول بشرساخته به چه دلیل دین است؟

در این صورت، در قبال فهرست بلند عرضیات دین، آیا ذاتیات دین اصولا مصداقی خواهد داشت!؟

نقد نظریات بسط تجربه نبوی، تبعیت وحی از محمد بن عبدالله (ص) و (تلویحا) قبض و بسط تئوریک شریعت

از تبیین‌ عرفانی نمی توان نتیجه معرفت شناختی گرفت

وحی تجربه شخصی پیامبر است. بدون سازگاری با قرآن نمی توان هیچ نظریه معتبری درباره وحی رسالی ارائه کرد.