عید فطر ۱۴۳۸

 

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت / صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت (قاآنی)

یکشنبه اول شوال ۱۴۳۸ مصادف با ۴ تیر ۱۳۹۶ و ۲۵ جون ۲۰۱۷ عید فطر است. این عید سعید بر همه مومنان مبارک باد.

حافظ منشین بی می و معشوق زمانی/ کایام گل و یاسمن و عید صیام است

هر طریقی که باعث اطمینان به حلول ماه قمری شود قابل قبول است، چه رؤیت هلال، چه محاسبات ریاضی نجومی: ۱) امکان رؤیت هلال ماه بر اساس محاسبات معتبر علمی در یکی از مناطق کره‌ی زمین با چشم غیرمسلح، و ۲) بنا براحتیاط رؤیت هلال ماه با چشم غیرمسلح در محل سکونت یا در مناطقی از کره‌‌ی زمین که حداقل حدود یک ساعت شب مشترک با محل سکونت دارند برای احراز ماه جدید کافی است؛ هرچند رؤیت هلال ماه با چشم غیرمسلح در هر نقطه‌ی کره زمین برای همه‌ی مناطق خالی از قوت نیست. رؤیت هلال امری عرفی است و از شئون حاکم شرع نمی باشد. به امید روزی که مسلمانان در سراسر جهان یک روز را به عنوان عید فطر جشن بگیرند.

امکان رؤیت هلال ماه شوال در نقاط مختلف جهان در نقشه زیر قابل مشاهده است:

هلال ماه شوال در کشورهلی شیلی، پرو، اکوادر، هاوایی، و … (در غرب آمریکای جنوبی) با چشم غیرمسلح در غروب شنبه قابل رؤیت است. علاوه بر آن در شیلی و چند کشور دیگر هلال ماه رؤیت شده است.

عید بر عاشقان مبارک باد / عاشقان عیدتان مبارک باد

بر تو ای ماه آسمان و زمین / تا به هفت آسمان مبارک باد

عید آمد به کف نشان وصال / عاشقان این نشان مبارک باد

روزه مگشای جز به قند لبش / قند او در دهان مبارک باد

عید آمد که این سبک روحان / رطل های گران مبارک باد (مولوی)

احکام زکات فطره، نماز عید فطر ، قضا و کفاره روزه 

۳ تیر ۱۳۹۶