آیا رهبری آقای خامنه ای قانونی است؟

 

مصاحبه فرین عاصمی با محسن کدیور و حسن شریعتمداری، برنامه دیدگاهها، رادیو فردا، ۳۰ دی ۱۳۹۶

آیا رهبری آقای خامنه‌ای قانونی است؟ پاسخ منفی است: غیرقانونی و خلاف شرع. خبرگان و خود آقای خامنه‌ای به دروغ رهبرِ موقتِ فاقدِ شرائط شرعی و قانونی را رهبر دائمی معرفی کردند.   

 

دریافت فایل صوتی

در روزهای گذشته فیلم‌هایی از جلسه انتخاب آقای خامنه‌ای بعنوان رهبر دوم جمهوری اسلامی در روز ۱۴ خرداد ۶۸ در اینترنت منتشر شده است.

در این فیلم‌ها توسط خود علی خامنه‌ای و دیگر اعضای مجلس خبرگان تأکید شد که او مرجع نیست و حتی رهبر کنونی جمهوری اسلامی در یک سخنرانی در همین جلسه گفت که ولی فقیه نیست و بر جامعه‌ای که احتمال رهبری او مطرح شود باید خون گریست.

در مقابل بعضی اعضای مجلس خبرگان رهبری ازجمله ابراهیم امینی و احمد جنتی خواستار آن شدند که شورایی از فقها و مجمع تشخیص مصلحت نظام به آقای خامنه‌ای مشورت فقهی و نظری بدهند. در این جلسه بر مخفی ماندن این انتخاب تاکید زیادی شده و مساله رهبری موقت آقای خامنه‌ای تا زمان برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی به صورت عمومی اعلام نشد.

در برنامه دیدگاه‌های این هفته این سوال را مطرح کرده‌ایم که منتشر شدن این فیلم‌ها نزدیک به سی سال بعد به چه معناست و آیا رهبری آقای خامنه‌ای قانونی و شرعی است؟ همراه با دو کارشناس.

پرسشهای برنامه:
  –  فیلم‌هایی از جلسه مجلس خبرگان رهبری در سال ۶۸ منتشر شد. در این فیلم‌ها بر این نکته تاکید شد که آقای خامنه‌ای مرجع نیست. اصل ۱۰۷ قانون اساسی وقت جمهوری اسلامی در این جلسه نادیده گرفته شد. آیا می‌شود بر این اساس انتخاب آقای خامنه‌ای بعنوان رهبر دوم جمهوری اسلامی را غیرقانونی و غیرشرعی بنامیم؟
–  آقای خامنه‌ای بعنوان رهبر موقت انتخاب شد. این عنوان هیچگاه علنی و به مردم اعلام نشد. چرا اعضای مجلس خبرگان رهبری این مساله را از مردم پنهان کردند و بر اعلام نشدنش تاکید داشتند؟
– آقای خامنه‌ای در فیلمی که منتشر شده می‌گوید باید در جامعه اسلامی که حتی احتمال رهبری من در آن مطرح شود، خون گریست و تاکید می‌کند که مساله اشکال اساسی دارد و او لایق این مقام نیست. آیا این حرف صرفا فروتنی است یا چیزدیگر؟
 – اکبر هاشمی‌رفسنجانی در این مجلس می‌گوید که آقای خامنه‌ای اگر مساله‌ای اجتماعی مطرح شود، او با روش سنتی و یک مقدار کمک گرفتن از کسانی که منابع و مصادیق را پیدا کنند می‌تواند مساله را حل کند. ابراهیم امینی و احمد جنتی هم در این ویدیو خواسته‌اند که شورایی از فقها و مجمع تشخیص مصلحت نظام به آقای خامنه‌ای مشورت فقهی و نظری بدهند. آیا رهبری به این شیوه ممکن است؟